Regi jatkaa Vuoden Toimisto kilpailun kehittämistä.

Mitalistit valikoituvat jatkossa kilpailuarvon perusteella, joka koostuu Asiakastyytyväisyystekijöistä (16 kriteeriä, joista 1 uusi 2025) ja toimiston toiminnan ja talouden arvioimiseen käytettävistä kriteereistä (11 kriteeriä, 5 uutta 2025).

Asiakastyytyväisyys, 16 kriteeriä, sisältää seuraavat keskeiset osa-alueet:
– Toimiston osaaminen (4 kriteeriä)
– Toimiston asiakaskohtainen osaaminen (2 kriteeriä)
– Asiakassuhde ja yhteistyö (3 kriteeriä)
– Hallinnollinen osaaminen (3 kriteeriä)
– Arvon luominen (4 kriteeriä, joista 1 uusi)

Toimiston liiketoiminnan arvioimiseksi käytämme seuraavia kriteerejä:
– Asiakkaan ostojen koko toimistolta (Lähde: Vuoden Toimisto-tutkimus).
– Asiakassuhteen kesto (Lähde: Vuoden Toimisto-tutkimus).
– Asiakasyritysten lukumäärä toimitetussa asiakaslistassa (Lähde: Vuoden Toimisto-tutkimus, uusi 2025).
– Vastausmäärä tutkimuksessa (Lähde: Vuoden Toimisto-tutkimus).
– Toimitettujen asiakkaiden lukumäärä asiakaslistalla (Lähde: Vuoden Toimisto-tutkimus).
– Toimiston ja freelancerien työntekijöiden (FTE) määrä (Lähde: Ensisijaisesti Asiakastieto, toissijaisesti muu samankaltainen toimija. Jos tietoa ei löydy, kysymme toimistolta ja varmistamme tiedon).

Taloudelliset tekijät (Lähde: Ensisijaisesti Asiakastieto, toissijaisesti muu samankaltainen toimija):
– Liikevaihto (ja myyntikate 2024).
– Keskimääräinen orgaaninen liikevaihdon kasvu viimeisten 3 vuoden aikana (uusi 2025).
– Käyttökate (%), uusi 2025.
– Liikevoitto (EBIT) (% ja €), uusi 2025.

Jokaisella asiakastyytyväisyyskriteerillä on 1/16 painoarvo (1/15 vuonna 2024). Asiakastyytyväisyyskriteereistä saadaan yksi kilpailun keskiarvoista.

Vuoden Toimisto 2025 kilpailussa saamme toisen keskiarvon 11. toimiston toiminta- ja talouskriteereistä. Vuoden Toimisto 2024 kilpailussa näitä kriteereitä oli 6 kpl.

Nämä kaksi keskiarvoa painotetaan siten, että asiakastyytyväisyyden kriteerien keskiarvolla 90 %:n painoarvo, mikä tarkoittaa, että toimiston toiminnan ja talouden keskiarvolla on 10%:n painoarvo Vuoden Toimisto 2025:ssä.

Molemmat keskiarvot arvioidaan skaalalla 0-100, huomioiden kategorian. Toimiston liiketoiminnan sekä taloudellisien kriteerien arvioinnissa, toimisto joka saa korkeimmat/parhaat luvut omassa kategoriassaan, saa 100 pistettä. Loput toimistoista kategoriassa saa arvon 0 ja 100 välillä, riippuen kyseisen kriteerin tuloksesta verrattuna toimistoon jolla korkein tulos (100). Eli jokainen kriteeri indeksoidaan kategorioittain, jotta saadaan arvo 0 ja 100 välillä jokaiselle toimistolle.

Tässä kuvatut menetelmät, jolla arvioidaan Vuoden Toimisto 2025-mitalistit ja finalistit, olivat myös käytössä Vuoden Toimisto 2024 kilpailussa.

Regin Vuoden Toimisto-raportit koostuvat myös jatkossa asiakasvastauksista, eli kilpailuarvo on raporteista erillinen arvo. Raporttien ”kokonaisarvo” viittaa asiakastyytyväisyyden keskiarvoon.

Vuoden Toimisto palkinnot ja jakauma

Tutkimuksen voitoista, olemme markkinalta saamamme palautteeseen perustuen päättäneet selkeyttää Vuoden Toimisto palkintohin tarvittavia ranking arvioita (ks. edellä). Vuoden Toimisto -kilpailun Platina-, Kulta-, Hopea- ja Pronssipalkinnot olivat jo osa Vuoden Toimisto 2024 -kilpailua, ja niitä on tarkoitus jatkaa myös tulevissa kilpailuissa.

Vuoden Toimisto kilpailuosassa on vähimmäispisterajat kullekin palkintotasolle ja pääsylle finaaliin. Palkintojen jakauma on seuraava: Finaaliin pääsee noin puolet osallistuvista toimistoista. Noin 5-10 % osallistuvista toimistoista voittaa Vuoden Toimisto Kultaa. Noin 5-10 % voittaa Vuoden Toimisto Hopeaa. Noin 5-10 % voittaa Vuoden Toimisto Pronssia.

Lisäksi yksi toimisto voittaa Vuoden Toimisto Platinaa (jos kriteerit täyttyvät).

Vuoden Toimisto Platina

Vuoden Toimisto-kilpailuissa on erikseen vain yhdelle toimistolle myönnettävä Platina -palkinto. Vuoden Toimisto Platina voittajaksi nimetään kaikki rankingarvot ja muut arvostelukriteerit selvästi ylittävä toimisto. Palkintoa ei välttämättä jaeta joka vuosi, jos kriteeristöt eivät täyty.

Regi pidättää oikeuden muutoksiin. Mikäli muutoksia tehdään, tiedotamme niistä kotisivujemme kautta.