Vuoden Toimisto 2024 -tutkimuksessa on tänä vuonna tehty merkittäviä muutoksia kilpailuosuuteen, jotka tuovat tutkimukseen uusia ulottuvuuksia ja syventävät arviointia.

Uusi kilpailuarvo koostuu 15 asiakastyytyväisyyskriteeristä ja lisäksi 6 kriteeristä, jotka arvioivat toimiston liiketoimintaa. Asiakastyytyväisyyskriteerit säilyttävät edelleen suurimman painoarvon (80%), kun taas toimiston liiketoiminnan mittarit kattavat 20% kilpailuarvosta. Näin ollen Vuoden Toimisto -kilpailuarvo koostuu yhteensä 21 kriteeristä. Tämän uudistuksen myötä Vuoden Toimisto 2024 -kilpailu ottaa entistä tarkemmin huomioon asiakkaiden tarpeet ja odotukset, sekä arvioi laajemmin toimistojen liiketoimintaa ja menestystä.

**Asiakastyytyväisyysindeksi, 15 kriteeriä** sisältävät seuraavat avainosaalueet:

– Toimiston osaaminen (4 kriteeriä)

– Toimiston asiakaskohtainen osaaminen (2 kriteeriä)

– Asiakassuhde ja yhteistyö (3 kriteeriä)

– Hallinnollinen osaaminen (3 kriteeriä)

– Arvon luominen (3 kriteeriä)

**Toimiston liiketoimintaa mittaavat kriteerit, 6 kriteeriä** jakautuvat seuraaville kolmelle avainosalueelle:

– Asiakkuuden ominaisuudet

– Toiminnan koko ja laajuus

– Toimiston talous

 

**Vuoden Toimisto 2024 kilpailun pisterajat**

Kilpailuarvo on skaalalla 0–100.

Toimiston kilpailuarvon oli tänä vuonna oltava vähintään 76,3 toimiston päästäkseen finalistilistalle.

Pronssimitalistien kilpailuarvot ovat välillä 82,6–84,5

Hopeamitalistien kilpailuarvot ovat välillä 86,1–86,8

Kultamitalistien kilpailuarvot ovat välillä 89,0–91,6.

Arviointikriteerien muutosten vuoksi meillä on tänä vuonna kolme eri tasoista palkintoa. Näissä olemme myös huomioineet toimiston kokoluokan sekä kategorian jossa toimisto kilpailee.

Tänä vuonna 4 toimistoa voittaa Kultaa Vuoden Toimisto -kilpailussa, 4 toimistoa saa Hopeaa ja 5 toimistoa saa Pronssia. Platina palkintoa tänä vuonna ei jaeta.

Tutkimuksen tulokset julkistetaan 29. helmikuuta 2024 kello 14-16 järjestettävässä tilaisuudessa Korjaamon Kulmasalissa.