Omat asiakkaat arvioivat toimistojaan 

Toimistoja voivat arvioida vain ne asiakasyritysten henkilöt, jotka tuntevat toimistoille annetut toimeksiannot ja yhteistyön eri muodot kuluneen 12 kuukauden ajalta. Mikäli asiakas tai yhteyshenkilö on osallistunut yhteistyöhön vain alle kolmen kuukauden ajan viimeisen vuoden aikana, hän ei voi arvioida toimistoa. Esteellisyydeksi arvioinnissa katsotaan myös, mikäli asiakkaalla/yhteyshenkilöllä on henkilökohtainen tai vastaava suhde toimiston toimitusjohtajaan tai omistajaan.

Kun asiakasyrityksellä on useampi tili toimistossa

Suurilla yrityksillä voi olla useampi asiakastili samassa toimistossa. Useammalla tilillä samasta toimistosta ostavan asiakasyrityksen vastaajien määrä voi olla maksimissaan 30% kaikista toimiston arviointiin osallistuvista vastaajista.

Vastaajien valinta

Vastaajien valinta tutkimukseen perustuu tutkimustoimisto Norstatin hallussa olevaan rekisteriin markkinointipäättäjistä. Tämä rekisteri yhdessä toimistojen asiakaslistojen kanssa muodostaa vastaajien joukon. Toimistojen toimittamat asiakaslistat ovat merkittävässä roolissa ja näin ollen asiakaslistojen mahdollisimman hyvä ajantasaisuus on oleellista.