Tutkimuksen toteutus ja aikataulut

Tutkimus käynnistyy elokuussa, jolloin mukaan ilmoittautuvat toimistot toimittavat asiakaslistansa
tutkimuksen käyttöön.

Tutkimuksen kenttätyöaika on syyskuusta marraskuuhun. Saadut tulokset käydään läpi, validioidaan
ja analysoidaan joulu-tammikuussa.

Kunkin kategorian kolme parasta yritystä julkaistaan helmikuussa 2018.

Tulokset

Kaikki tutkimukseen osallistuneet toimistot sekä vastaajat saavat käyttöönsä yleisen yhteenvedon Vuoden Toimisto –tutkimuksesta. Halutessaan toimisto voi ostaa käyttöönsä toimistokohtaiset tulokset koostavan raportin. Raportista on valittavana kaksi eri versiota: Basic ja Professional.

Mistä toimisto maksaa erillisessä raportissa?

Toimistokohtaisista tuloksista ja analyysista. Tutkimuksessa on arvioitu toimiston valintakriteereitä ja yhteistyötä asiakkaan kanssa usein eri kriteerein:
• Projektin johto ja hallinta
• Brandiosaaminen
• Sisällöntuotanto ja luovuus
• Liiketoimintaosaaminen
• Digiosaaminen
• Asiakkaan kokemaa hinta-laatu -suhde
• Asiakkaiden omasanaisia arvioita eri osa-alueista/parannusehdotuksia ja vahvuuksien esilletuontia
• Toimiston toiminnalle asetettuja tavoitteita ja niiden seurantaa ja toteutumista
• Suosittelutodennäköisyyttä ja vahvuuksia
• Heikkoudet ja kehityskohteet
• Toimiston mahdollinen vaihtohalukkuus ja syyt vaihtoon
• Millaista osaamista tulevaisuudessa toivoo toimistolta

Haluatko tietää enemmän tutkimuksesta tai raportista?
Ota yhteyttä pia.grahn@regi.se.