Tulokset ja raportti-tyypit

Kaikki tutkimukseen osallistuneet toimistot sekä vastaajat saavat käyttöönsä yleisen yhteenvedon Vuoden Toimisto –tutkimuksesta. Halutessaan toimisto voi ostaa käyttöönsä toimistokohtaiset tulokset koostavan raportin. Raportista on 2019 valittavana kolme eri versiota: BasicProfessional & Advanced

Mistä toimisto maksaa erillisessä raportissa?

Toimistokohtaisista tuloksista ja analyysista. Tutkimuksessa on arvioitu toimiston valintakriteereitä ja yhteistyötä asiakkaan kanssa usein eri kriteerein:
• Projektin johto ja hallinta
• Brandiosaaminen
• Sisällöntuotanto ja luovuus
• Liiketoimintaosaaminen
• Digiosaaminen
• Asiakkaan kokemaa hinta-laatu -suhde
• Asiakkaiden omasanaisia arvioita eri osa-alueista/parannusehdotuksia ja vahvuuksien esilletuontia
• Toimiston toiminnalle asetettuja tavoitteita ja niiden seurantaa ja toteutumista
• Suosittelutodennäköisyyttä ja vahvuuksia
• Heikkoudet ja kehityskohteet
• Toimiston mahdollinen vaihtohalukkuus ja syyt vaihtoon
• Millaista osaamista tulevaisuudessa toivoo toimistolta

KOLME RAPORTTI-TYYPPIÄ 2019

Basic, Professional & Advanced.
Tutkimukseen osallistuvat toimistot voivat ostaa toimistokohtaisen raportin. Raportista on valittavana kolme eri versiota: Basic, Professional ja Advanced.

Raportit räätälöidään aina toimistokohtaisesti toimialan ja kategorian perusteella.
Raportit sisältävät mm;
• Yhteenvedon vuoden tutkimuksen tuloksista,
• Merkittävimmät muutokset,
• Vertailutiedot: Kaikki vastaajat, oman kategorian keskiarvo, minimi ja maksimi,
• Arvosanat ja niiden vertailut
• Vastaajien omasanaiset kommentit luokiteltuna

Nyt myös Suomeen tuodaan Benchmark-mahdollisuus – raportin ostaneet toimistot voivat siis valita omat 3 benchmark toimistoa.

Kesäkuussa hyvät Early Bird kesähinnat raportin ostaville toimistolle.

• Basic-raportti 3 900 € (4 200 €),
• Professional-raportti 6 100 € (6 500 €)
• Advanced-raportti 8 200 € (8 700 €).

Haluatko tietää enemmän tutkimuksesta tai raportista?
Ota yhteyttä pia.grahn@regi.se.