Tulosten raportointi

Regi analysoi ja julkaisee toimialaraportin joka sisältää yhteenvedon vuoden tuloksista, muutoksista
toimialalla ja tietoa toimialan trendeistä.

Vuoden 2018 tutkimuksen sisältö noudattaa pääosin vuoden 2017 lomaketta, vaikka onkin hiukan
lyhyempi. Lomakkeen kysymysrunko on kaikissa maissa sama, mikä mahdollistaa tuloksien
vertailun eri maiden välillä.

Tulosten validointi

Yksittäisen toimiston saamat asiakkaiden arviot kontrolloidaan usean muuttujan avulla ja tulos muodostuu kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistelmästä. Poikkeamat tuloksissa, joilla mahdollisesti on vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen, jätetään joko huomiotta tai tarkistetaan yksittäisiltä vastaajilta, esim. puhelinhaastatteluin. Vastaus kontrolloidaan erikseen myös, mikäli yksittäisen vastaajan näkemys poikkeaisi merkittävästi muiden arvioista ja saattaisi näin vaikuttaa toimiston saamaan lopulliseen arviointiin.

Tulosten julkistus

Tutkimuksen eri kategorioissa parhaimmat arviot asiakastyytyväisyydessä saavuttaneet toimistot julkistetaan helmikuussa 2018. Lisäksi nämä toimistot, joiden asiakkaat ovat markkinoiden tyytyväisimpiä julkistetaan Alman medioissa, kuten Markkinointi&Mainonnassa ja Kauppalehdessä. Muiden toimistojen tuloksia ei julkisteta. Kaikki arvioidut toimistot voivat kuitenkin hankkia omaa toimintaansa koskevat arviot erillisenä, maksullisena raporttina.

Vuoden Toimisto Voittajat 2017

Vuoden 2017 voittajat julkistettiin 10.2.2017 järjestetyssä palkintogaalassa.
Tutkimukseen ilmoittautui kaikkiaan 54 toimistoa.
Toimistojen toimintaa arvioitiin asiakkaan kokeman palvelun ja toteutuneiden projektien/tulosten perusteella.
Haastatteluja toimistojen asiakkailta hyväksyttiin lopulliseen aineistoon 725 kpl.

Vuoden 2017 voittajat löytyvät alta, jossa voittaja on ilmoitettu ensimmäisenä ja muut menestyjät aakkosjärjestyksen mukaisesti.

Markkinointiviestinnän toimistot (Myyntikate yli 5 miljoonaa euroa)
1. Bob the Robot
Satumaa Family Business
TBWA\Helsinki

Markkinointiviestinnän toimistot (Myyntikate alle 5 miljoonaa euroa)
1. Superson
Folk Finland
Nitro

Asiakasymmärrystoimistot
1. Kopla Helsinki
Frankly Partners

Design-toimistot
1. Pentagon Design
Agency Leroy
N2 Albiino

Teknologia- ja markkinointitoimistot
1. P+SBD
Avaus
Mirum

Mediatoimistot
1. Mindshare
Mediatoimisto Virta Helsinki
Vizeum

Viestintä-, PR- ja sisältötoimistot
1. Republic of Communications
Ellun Kanat
OSG Viestintä

Onnea voittajille!

10.2.2017, Helsinki, Vuoden Toimisto-gaala