Vuoden Toimisto Voittajat 2018

Vuoden 2018 voittajat julkistettiin 8.2.2017 järjestetyssä palkintogaalassa.
Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 56 toimistoa.
Toimistojen toimintaa arvioitiin asiakkaan kokeman palvelun ja toteutuneiden projektien/tulosten perusteella.
Haastatteluja toimistojen asiakkailta hyväksyttiin lopulliseen aineistoon 905 kpl.

Markkinointiviestinnän toimistot (Myyntikate yli 5 miljoonaa euroa)
1. Bob the Robot

Markkinointiviestinnän toimistot (Myyntikate alle 5 miljoonaa euroa)
1. Ivalo Creative Agency

Asiakasymmärrystoimistot
1. Frankly Partners

Design-toimistot
1. Agency Leroy

Teknologia- ja markkinointitoimistot
1. Oikio Digital Performance Agency

Mediatoimistot
1. IUM Finland

Viestintä-, PR- ja sisältötoimistot
1. Republic of Communications

Onnea voittajille!

 

Tulosten raportointi

Regi analysoi ja julkaisee toimialaraportin joka sisältää yhteenvedon vuoden tuloksista, muutoksista
toimialalla ja tietoa toimialan trendeistä.

Vuoden 2019 tutkimuksen sisältö noudattaa pääosin vuoden 2018 lomaketta, vaikka onkin hiukan
lyhyempi. Lomakkeen kysymysrunko on kaikissa maissa sama, mikä mahdollistaa tuloksien
vertailun eri maiden välillä.

Tulosten validointi

Yksittäisen toimiston saamat asiakkaiden arviot kontrolloidaan usean muuttujan avulla ja tulos muodostuu kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistelmästä. Poikkeamat tuloksissa, joilla mahdollisesti on vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen, jätetään joko huomiotta tai tarkistetaan yksittäisiltä vastaajilta, esim. puhelinhaastatteluin. Vastaus kontrolloidaan erikseen myös, mikäli yksittäisen vastaajan näkemys poikkeaisi merkittävästi muiden arvioista ja saattaisi näin vaikuttaa toimiston saamaan lopulliseen arviointiin.

Tulosten julkistus

Tutkimuksen eri kategorioissa parhaimmat arviot asiakastyytyväisyydessä saavuttaneet toimistot julkistettiin helmikuussa 2019. Lisäksi nämä toimistot, joiden asiakkaat ovat markkinoiden tyytyväisimpiä julkistetaan Alman medioissa, kuten Markkinointi&Mainonnassa ja Kauppalehdessä. Muiden toimistojen tuloksia ei julkisteta. Kaikki arvioidut toimistot voivat kuitenkin hankkia omaa toimintaansa koskevat arviot erillisenä, maksullisena raporttina.

 

VUODEN TOIMISTO 2018 -FINALISTIT (Aakkosjärjestyksessä)

Markkinointiviestinnän toimistot (Myyntikate yli 5 miljoonaa euroa)
Bob the Robot
Mirum Agency
TBWA\Helsinki

Markkinointiviestinnän toimistot (Myyntikate alle 5 miljoonaa euroa)
Folk Finland
Ivalo Creative Agency
Sherpa
Superson
Villivisio

Asiakasymmärrystoimistot
Frankly Partners
Kopla Helsinki

Design-toimistot
Agency Leroy
Kuudes
Pentagon Design

Teknologia- ja markkinointitoimistot
Grapevine Media
ID BBN
Kurio
OIKIO Digital Performance Agency
P+SBD

Mediatoimistot
IUM
Mediatoimisto Virta
Vizeum

Viestintä-, PR- ja sisältötoimistot
Kaiku Helsinki
OSG Viestintä
Republic of Communications