Vuoden toimisto 2018 –tutkimuksen toteutuksesta

Toimistojen toimintaa arvioidaan Vuoden toimisto –tutkimuksessa asiakkaan kokeman palvelun ja toteutuneiden projektien/tulosten perusteella. 905 markkinointipäättäjää vastasi tutkimukseen. Kasvua viime vuoteen (2017) oli 24%. Pääosa haastatteluista tehtiin internetkyselynä toimistojen itse toimittamiin asiakasrekistereihin. Aineistoa täydennettiin puhelinhaastatteluin.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 56 toimistoa (viime vuonna 45). Kategorioita oli seitsemän: markkinointiviestintä (myyntikate yli ja alle 5 milj. euroa), asiakasymmärrystoimistot, design-toimistot, teknologia ja markkinointitoimistot, mediatoimistot sekä viestintätoimistot.

Tutkimuksessa on arvioitu toimiston valintakriteereitä ja yhteistyötä asiakkaan kanssa usein eri kriteerein: projektin johto ja hallinta, brändiosaaminen, sisällöntuotanto ja luovuus, liiketoimintaosaaminen, digiosaaminen, asiakkaan kokema hinta-laatu –suhde, asetettujen tavoitteiden toteutuminen, suosittelutodennäköisyys, heikkoudet ja kehityskohteet, toimiston mahdollinen vaihtohalukkuus tai syyt vaihtoon sekä millaista osaamista asiakas toivoo toimistolta tulevaisuudessa.

Tutkimukseen osallistuminen on ollut veloituksetonta. Toimistojen asiakkaat ovat arvioineet sellaisia toimistoja, joihin heillä on ollut aktiivinen asiakassuhde viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kaikki tutkimukseen osallistuneet toimistot sekä vastaajat saavat käyttöönsä yleisen yhteenvedon Vuoden Toimisto  –tutkimuksesta. Halutessaan toimisto voi ostaa käyttöönsä toimistokohtaisen raportin.

Mikä on Vuoden Toimisto?

Vuoden toimisto –tutkimus on ruotsalaisen Regin konseptiin perustuva tutkimus, jolla kartoitetaan markkinointi, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, merkittävimpiä toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä ja markkinointialan kehityssuuntia.

Tutkimukseen vastaavat osallistuvan toimiston omat asiakkaat, jotka arvioivat yhteistyön tuloksellisuutta ja sujuvuutta sekä toimiston kykyä ymmärtää heidän liiketoimintaansa ja tarpeitaan.  Luottamukselliset haastattelut tehdään internetkyselynä ja niitä täydennetään puhelinhaastatteluina.

Toimistoille Vuoden toimisto –tutkimus antaa tietoa omista vahvuuksista suhteessa kilpailijoihin ja tuo esille kehityskohteita. Tutkimuksen tulokset palvelevat palvelujen ostajia antamalla yleiskuvan suomalaisesta markkinointialasta. He saavat myös hyödyllistä tietoa toimistojen kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen, mikä pitkällä aikavälillä johtaa tuloksellisempaan yhteistyöhön, koska toimiston osaaminen ja kyky palvella nykyisiä asiakkaita paranee.

Suomessa tiedonkeruusta ja tulosten analysoinnista vastaa tutkimustoimisto Norstat Finland ja konseptin markkinoinnista ja jalkautuksesta Alma Media.

Osallistuminen tutkimukseen on kaikille toimistoille ilmaista, mutta toimistokohtaiset tulokset ja raportit ovat maksullisia.

Kuinka Vuoden toimisto -tutkimus eroaa ja mitä lisäarvoa se tuo asiakkaille ja toimistoille?

Regin toteuttama Årets Byrå on Ruotsissa markkinointialan merkittävin ja arvostetuin tutkimuskonsepti. Se on toteutettu jo 17 vuotena peräkkäin ja palkintotilaisuus on alalla vuoden odotetuin tapahtuma. Tutkimuskonseptin on koettu Ruotsissa nostaneen markkinoinnin arvostusta. Naapurimaassamme markkinoinnin arvostuksen nousu on edelleen lisännyt markkinointi-investointeja ja toiminut ruotsalaisten yritysten liiketoiminnan kasvun vauhdittajana.

Tutkimustoimisto Regin perustaja, toimitusjohtaja Robert Skölfman kuvailee tutkimuskonseptin merkitystä Ruotsissa seuraavasti:

“During the 17 years of Årets Byrå in Sweden we have experienced a remarkable uplift on competence among the agencies providing services for marketers. Due to progress, the whole marketing field is seen now more attractive, overall investments on marketing has risen in Sweden, and Swedish agencies are celebrated also internationally. With satisfied customers the agency-customer relationships are built on long-term basis. ”

Vuoden toimisto -tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja viedä eteenpäin markkinointiviestinnän osaamista Suomessa. Suomalaisten yritykset tarvitsevat yhä laadukkaampaa ja tuloksellisempaa markkinointia kasvupyrkimystensä vauhdittamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Markkinointiviestinnällä on keskeinen rooli yritysten kasvun tukijana.

Yleisesti toimialaa koskevien tulosten lisäksi asiakkaiden arvioiden perusteella saadaan myös toimistokohtaisia tuloksia. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat toimistojen omat maksavat asiakkaat. Vuoden toimisto -tutkimus antaa toimistoille tietoa omista vahvuuksista suhteessa kilpailijoihin ja tuo esille kehityskohteita.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä projektitiimiimme pia.grahn(at)regi.se – kerromme mielellämme tutkimuksesta lisää.