Mikä on Vuoden Toimisto?

Vuoden Toimisto-tutkimus on ruotsalaisen Regin konseptiin perustuva tutkimus, jolla kartoitetaan markkinointi, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, merkittävimpiä toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä ja markkinointialan kehityssuuntia.

Tutkimukseen vastaavat osallistuvan toimiston asiakkaat, jotka arvioivat yhteistyön tuloksellisuutta ja sujuvuutta sekä toimiston kykyä ymmärtää heidän liiketoimintaansa ja tarpeitaan.  Luottamukselliset haastattelut tehdään internetkyselynä ja täydennetään puhelinhaastatteluina.

Vuoden Toimisto-tutkimus antaa toimistoille tietoa omista vahvuuksista suhteessa kilpailijoihin ja tuo esille kehityskohteita. Tutkimuksen tulokset antavat markkinointiviestitnäostajille yleiskuvan suomalaisesta markkinointialasta.

Suomessa tiedonkeruusta ja tulosten analysoinnista vastaa Regi yhdessä tutkimustoimisto Norstat Finland kanssa joka vastaa puhelinhaastatteluista.

Omat asiakkaat arvioivat toimistojaan

Toimistoja voivat arvioida asiakasyritysten henkilöt, jotka tuntevat toimistoille annetut toimeksiannot alkaen 1.7.2022 eteenpäin. Asiakkuuden on pitänyt kestää vähintään 6 kuukautta. Esteellisyydeksi arvioinnissa katsotaan mikäli asiakkaalla/yhteyshenkilöllä on henkilökohtainen tai vastaava suhde toimiston toimitusjohtajaan tai omistajaan.

Kun asiakasyrityksellä on useampi tili toimistossa

Suurilla yrityksillä voi olla useampi asiakastili samassa toimistossa. Useammalla tilillä samasta toimistosta ostavan asiakasyrityksen vastaajien määrä voi olla maksimissaan 30% kaikista toimiston arviointiin osallistuvista vastaajista.

Vastaajien valinta

Vastaajien valinta tutkimukseen perustuu Regin hallussa olevaan rekisteriin markkinointipäättäjistä. Tämä rekisteri yhdessä toimistojen asiakaslistojen kanssa muodostaa vastaajien joukon. Toimistojen toimittamat asiakaslistat ovat merkittävässä roolissa ja näin ollen asiakaslistojen mahdollisimman hyvä ajantasaisuus sekä kattavuus on oleellista.

Mitä lisäarvoa Vuoden Toimisto -tutkimus tuo asiakkaille ja toimistoille?

Regin toteuttama Årets Byrå on Ruotsissa markkinointialan merkittävin ja arvostetuin tutkimuskonsepti. Årets Byrå on toteutettu jo yli 20 vuotta ja palkintotilaisuus on alalla vuoden odotetuin tapahtuma. Tutkimuskonseptin on koettu Ruotsissa nostaneen markkinoinnin arvostusta. Naapurimaassamme markkinoinnin arvostuksen nousu on edelleen lisännyt markkinointi-investointeja ja toiminut ruotsalaisten yritysten liiketoiminnan kasvun vauhdittajana.

Tutkimustoimisto Regin perustaja, toimitusjohtaja Robert Skölfman kuvailee tutkimuskonseptin merkitystä Ruotsissa seuraavasti:

“During the 20 + years of Årets Byrå in Sweden we have experienced a remarkable uplift in competence among the agencies providing services for marketers. Due to this progress, the whole marketing field is now seen as more attractive, overall investments in marketing has risen in Sweden, and Swedish agencies are celebrated internationally. With satisfied customers the agency-customer relationships are built on long-term basis.”

Vuoden Toimisto -tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja viedä eteenpäin markkinointiviestinnän osaamista Suomessa. Suomalaisten yritykset tarvitsevat yhä laadukkaampaa ja tuloksellisempaa markkinointia kasvupyrkimystensä vauhdittamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Markkinointiviestinnällä on keskeinen rooli yritysten kasvun tukijana.

Yleisesti toimialaa koskevien tulosten lisäksi asiakkaiden arvioiden perusteella saadaan myös toimistokohtaisia tuloksia. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat toimistojen omat maksavat asiakkaat. Vuoden Toimisto -tutkimus antaa toimistoille tietoa omista vahvuuksista suhteessa kilpailijoihin ja tuo esille kehityskohteita.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä projektitiimiimme, carola.katter@regi.se niin kerromme mielellämme tutkimuksesta lisää.