Mikä on Vuoden Toimisto?

Vuoden toimisto –tutkimus on ruotsalaisen Regin konseptiin perustuva tutkimus, jolla kartoitetaan markkinointi, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, merkittävimpiä toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä ja markkinointialan kehityssuuntia.

Tutkimukseen vastaavat osallistuvan toimiston omat asiakkaat, jotka arvioivat yhteistyön tuloksellisuutta ja sujuvuutta sekä toimiston kykyä ymmärtää heidän liiketoimintaansa ja tarpeitaan.  Luottamukselliset haastattelut tehdään internetkyselynä ja niitä täydennetään puhelinhaastatteluina.

Toimistoille Vuoden toimisto –tutkimus antaa tietoa omista vahvuuksista suhteessa kilpailijoihin ja tuo esille kehityskohteita. Tutkimuksen tulokset palvelevat palvelujen ostajia antamalla yleiskuvan suomalaisesta markkinointialasta. He saavat myös hyödyllistä tietoa toimistojen kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen, mikä pitkällä aikavälillä johtaa tuloksellisempaan yhteistyöhön, koska toimiston osaaminen ja kyky palvella nykyisiä asiakkaita paranee.

Suomessa tiedonkeruusta ja tulosten analysoinnista vastaa tutkimustoimisto Norstat Finland ja konseptin markkinoinnista ja jalkautuksesta Alma Media.

Osallistuminen tutkimukseen on kaikille toimistoille ilmaista, mutta toimistokohtaiset tulokset ja raportit ovat maksullisia.

Omat asiakkaat arvioivat toimistojaan 

Toimistoja voivat arvioida vain ne asiakasyritysten henkilöt, jotka tuntevat toimistoille annetut toimeksiannot ja yhteistyön eri muodot kuluneen 12 kuukauden ajalta. Mikäli asiakas tai yhteyshenkilö on osallistunut yhteistyöhön vain alle kolmen kuukauden ajan viimeisen vuoden aikana, hän ei voi arvioida toimistoa. Esteellisyydeksi arvioinnissa katsotaan myös, mikäli asiakkaalla/yhteyshenkilöllä on henkilökohtainen tai vastaava suhde toimiston toimitusjohtajaan tai omistajaan.

Kun asiakasyrityksellä on useampi tili toimistossa

Suurilla yrityksillä voi olla useampi asiakastili samassa toimistossa. Useammalla tilillä samasta toimistosta ostavan asiakasyrityksen vastaajien määrä voi olla maksimissaan 30% kaikista toimiston arviointiin osallistuvista vastaajista.

Vastaajien valinta

Vastaajien valinta tutkimukseen perustuu tutkimustoimisto Norstatin hallussa olevaan rekisteriin markkinointipäättäjistä. Tämä rekisteri yhdessä toimistojen asiakaslistojen kanssa muodostaa vastaajien joukon. Toimistojen toimittamat asiakaslistat ovat merkittävässä roolissa ja näin ollen asiakaslistojen mahdollisimman hyvä ajantasaisuus on oleellista.

Kuinka Vuoden toimisto -tutkimus eroaa ja mitä lisäarvoa se tuo asiakkaille ja toimistoille?

Regin toteuttama Årets Byrå on Ruotsissa markkinointialan merkittävin ja arvostetuin tutkimuskonsepti. Se on toteutettu jo 19 vuotena peräkkäin ja palkintotilaisuus on alalla vuoden odotetuin tapahtuma. Tutkimuskonseptin on koettu Ruotsissa nostaneen markkinoinnin arvostusta. Naapurimaassamme markkinoinnin arvostuksen nousu on edelleen lisännyt markkinointi-investointeja ja toiminut ruotsalaisten yritysten liiketoiminnan kasvun vauhdittajana.

Tutkimustoimisto Regin perustaja, toimitusjohtaja Robert Skölfman kuvailee tutkimuskonseptin merkitystä Ruotsissa seuraavasti:

“During the 19 years of Årets Byrå in Sweden we have experienced a remarkable uplift on competence among the agencies providing services for marketers. Due to progress, the whole marketing field is seen now more attractive, overall investments on marketing has risen in Sweden, and Swedish agencies are celebrated also internationally. With satisfied customers the agency-customer relationships are built on long-term basis. ”

Vuoden toimisto -tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja viedä eteenpäin markkinointiviestinnän osaamista Suomessa. Suomalaisten yritykset tarvitsevat yhä laadukkaampaa ja tuloksellisempaa markkinointia kasvupyrkimystensä vauhdittamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Markkinointiviestinnällä on keskeinen rooli yritysten kasvun tukijana.

Yleisesti toimialaa koskevien tulosten lisäksi asiakkaiden arvioiden perusteella saadaan myös toimistokohtaisia tuloksia. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat toimistojen omat maksavat asiakkaat. Vuoden toimisto -tutkimus antaa toimistoille tietoa omista vahvuuksista suhteessa kilpailijoihin ja tuo esille kehityskohteita.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä projektitiimiimme, carola.katter@regi.se tai robin.jakobsson@regi.se niin kerromme mielellämme tutkimuksesta lisää.