Kustannukset toimistoille

Kilpailuun osallistuminen on kaikille toimistoille veloituksetonta.
Toimistot voivat hankkia maksullisen toimistokohtaisen raportin, saadakseen omaa toimintaansa koskevat arviot. Tutkimuksen tulokset ovat luottamuksellisia ja toimistokohtaisia tuloksia eikä asiakastietoja luovuteta ulkopuolisille.

Vuoden toimisto -kategoriat

Kilpailussa on seitsemän pääkategoriaa. Toimisto voi ilmoittautua useaan kategoriaan halutessaan. Tällöin kumpaankin kategoriaan toimitetaan omat vastaajalistat.
1. Markkinointiviestinnän toimistot myyntikate 1-5 miljoonaa euroa
2. Markkinointiviestinnän toimistot myyntikate yli 5 miljoonaa euroa
3. Teknologia- ja markkinointitoimistot
4. Viestintätoimistot
5. Mediatoimistot
6. Design-toimistot
7. Asiakasymmärrystoimistot

Tutkimukseen osallistumisen kriteereitä toimistoille ovat:

ASIAKASMÄÄRÄ

Toimiston on hyvä toimittaa koko asiakasrekisterinsä viimeiseltä 12 kuukaudelta. Mitä enemmän kontakteja tutkimuksen käytössä on – sitä parempaan tulokseen pääsemme. Toimisto tarvitsee vähintään kahdeksan asiakasyrityksen kommentit osallistuakseen kilpailuun.

MYYNTIKATE JA MARKKINOINTIPANOSTUSTEN MÄÄRÄ

Jotta asiakas voi arvioida toimistoa, ostojen tulee olla riittävällä tasolla. Asiakkaan ostojen yhteissumma on vähintään 25 000 – 30 000 € viimeisen 12 kuukauden aikana. Katso alla tarkemmin kategorioittain edellytettävät myyntikate ja markkinointipanostusten määrät. Toimiston viimeisen tai kuluvan tilikauden myyntikatteen tulee ylittää seuraavat rajat:

• Markkinointiviestintätoimistot
1. Myyntikate 1-5 miljoonaa € asiakkaan ostot väh. 25 000 € / 12 viime kk
2. Myyntikate > 5 miljoonaa € asiakkaan ostot väh. 30 000 € / 12 viime kk
Muissa kategorioissa toimiston myyntikate vähintään 700 000€
• Teknologia & markkinointi
• Mediatoimistot
• Viestintätoimistot
• Design-toimistot
• Asiakkuusymmärrys

VILPPI JA SEURAAMUKSET

Vuoden toimisto -konseptiin osallistuminen tietoisesti vääristetyillä toimiston asiakastiedoilla tai muilla keinoin on vastoin osallistumissääntöjä. Regillä on erilaisia metodeja, joilla mahdolliset väärinkäytökset paljastuvat. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, toimistolta evätään jatkossa mahdollisuus osallistua Vuoden toimisto -arviointiin.