Kustannukset toimistoille

Kilpailuun osallistuminen on kaikille toimistoille veloituksetonta.
Toimistot voivat hankkia maksullisen toimistokohtaisen raportin, saadakseen omaa toimintaansa koskevat arviot. Tutkimuksen tulokset ovat luottamuksellisia ja toimistokohtaisia tuloksia eikä asiakastietoja luovuteta ulkopuolisille.

Vuoden toimisto 2019 -kategoriat

Kilpailussa on kahdeksan pääkategoriaa. Toimisto voi ilmoittautua useaan kategoriaan halutessaan (max 2). Tällöin kumpaankin kategoriaan toimitetaan omat vastaajalistat.

Vuoden 2019 erikoisteema on ”Toimiston kehitys- ja kasvumahdollisuudet”.

1. Mainostoimistot, iso, myyntikate yli 5 miljoonaa euroa
Mainostoimisto tarjoaa monipuolisesti markkinointiviestinnän strategista ja luovaa suunnittelua sekä tuotantoa.

2. Mainostoimistot, pieni, myyntikate 1-5 miljoonaa euroa
Mainostoimisto tarjoaa monipuolisesti markkinointiviestinnän strategista ja luovaa suunnittelua sekä tuotantoa.

3. Mediatoimistot
Mediatoimisto tarjoaa strategista suunnittelua, jolla autetaan kumppania tavoittamaan nykyiset ja potentiaaliset asiakkaansa eri viestinnän keinoin mahdollisimman tehokkaasti.

4. Viestintätoimistot
Viestintätoimisto tarjoaa markkinointiviestinnän, strategian, vaikuttajamarkkinoinnin, viestintäsuunnitelman ja -toteutuksen palveluita.

5. Markkinointiteknologiatoimistot
Markkinointiteknologiatoimisto tarjoaa digitaalisia strategioita ja ratkaisuja.

6. Asiakasymmärrys ja -kokemustoimistot
Asiakasymmärrys ja -kokemustoimisto tarjoaa suunnittelua ja työkaluja brändi- ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.

7. Brändi ja design -toimistot
Design-toimisto tarjoaa brändin, palveluiden ja tuotteiden suunnittelu- ja kehityspalveluja.

8. UUTUUS: Tapahtumatoimistot
Tapahtumatoimisto tuottaa asiakkailleen erilaisia yritystapahtumia ja promootiota.

Kunniamaininnat 2019:
• Strateginen osaaminen
• Luovuus
• Digi-osaaminen
• UUTUUS: Vuoden Markkinointiviestintätoimistot yli 10M euroa

Tutkimukseen osallistumisen kriteereitä toimistoille ovat:

ASIAKASMÄÄRÄ

Toimiston on hyvä toimittaa koko asiakasrekisterinsä viimeiseltä 12 kuukaudelta. Mitä enemmän kontakteja tutkimuksen käytössä on – sitä parempaan tulokseen pääsemme. Toimisto tarvitsee vähintään kahdeksan asiakasyrityksen kommentit osallistuakseen kilpailuun.

MYYNTIKATE JA MARKKINOINTIPANOSTUSTEN MÄÄRÄ

Jotta asiakas voi arvioida toimistoa, ostojen tulee olla riittävällä tasolla. Asiakkaan ostojen yhteissumma on vähintään 25 000 € viimeisen 12 kuukauden aikana. Katso alla tarkemmin kategorioittain edellytettävät myyntikate ja markkinointipanostusten määrät.

• Mainostoimistot
1. Myyntikate 1-5 miljoonaa €
2. Myyntikate + 5 miljoonaa €

Muissa kategorioissa toimiston viimeisen tai kuluvan tilikauden myyntikatteen tulee olla vähintään 650 000 €.

• Markkinointiteknologiatoimistot
• Mediatoimistot
• Viestintätoimistot
• Brändi ja design -toimistot
• Asiakasymmärrys ja -kokemustoimistot
• Tapahtumatoimistot

Aikataulu 2018/2019:
Elokuu: Toimistot välittävät asiakaslistat Norstatille/Regille.
Syys-marraskuu: Tutkimuksen kenttätyö – netti ja puhelinhaastattelut.
Joulukuu: Regi julkistaa osallistujalistan = toimistot, jotka saivat riittävästi arvioita.
Tammikuu: Regi julkaisee shortlistan.
Helmikuu: Vuoden Toimisto 2019 voittajat julkistetaan gaalassa Bio. Rexissä 12.2. 2019.
Helmi-toukokuu: Raportit ja presentaatiot toimistoille.

VILPPI JA SEURAAMUKSET

Vuoden toimisto -konseptiin osallistuminen tietoisesti vääristetyillä toimiston asiakastiedoilla tai muilla keinoin on vastoin osallistumissääntöjä. Regillä on erilaisia metodeja, joilla mahdolliset väärinkäytökset paljastuvat. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, toimistolta evätään jatkossa mahdollisuus osallistua Vuoden toimisto -arviointiin.