Tervetuloa mukaan Vuoden Toimisto 2021 tutkimukseen!

Kilpailuun osallistuminen on kaikille toimistoille veloituksetonta.
Toimistot voivat hankkia maksullisen toimistokohtaisen raportin, saadakseen omaa toimintaansa koskevat arviot. Moni toimisto käyttää raporttejamme kehitystyössään. Tutkimuksen tulokset ovat luottamuksellisia ja toimistokohtaisia tuloksia eikä asiakastietoja luovuteta ulkopuolisille.

Vuoden Toimisto 2021 -kategoriat

Kategoriat ovat lähtökohtaisesti samat kuin Vuoden Toimisto 2020. Kilpailussa on kymmenen pääkategoriaa. Toimisto voi ilmoittautua halutessaan useaan kategoriaan. Tällöin jokaiseen kategoriaan toimitetaan omat vastaajalistat. Regi arvioi kategoriat ja niiden mahdollisen päivitystarpeen Vuoden Toimisto 2021 tutkimukseen, kun olemme saaneet mukaan kaikki osallistuvat toimistot. Pidätämme myös oikeuden muuttaa kategorioiden myyntikate rajoja.

Vuoden 2021 erikoisteema on ”Kriisistä kehitykseen”.

KATEGORIAT 2021:

Asiakasymmärrys ja -kokemustoimistot
Asiakasymmärrys ja –kokemustoimistot jalostavat ja tuottavat ihmisten käyttäytymisestä, motiiveista ja tarpeista asiakkaiden liiketoimintaa tukevia (markkinointiviestinnällisiä) ratkaisuja.

Brändi ja design -toimistot
Brändi- ja designtoimistot tuottavat brändin liittyvää positiointia, viestintää sekä brändien muotoilua ja niihin liittyvien tuotteiden/palvelujen kehittämistä.

Mainostoimistot, iso/keski/pieni (ks. alla myyntikaterajat)
Mainostoimistot neuvovat, suunnittelevat ja toteuttavat markkinointia, profilointia ja kampanjoita eri asiakkaille eri kanaviin.

Markkinointiteknologiatoimistot, iso/pieni (ks. alla myyntikaterajat)
Markkinointiteknologiatoimistot opastavat, suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat data- ja markkinointiteknologiaratkaisuja yritysten tarpeeseen. Nämä toimistot auttavat myös näiden työkalujen ja alustojen käytännön hyödyntämisessä. Esimerkkejä palveluista ovat tietopalvelut, analytiikkatyökalut, optimointialgoritmit sekä tekniset ratkaisut, jotka tuottavat kohdennettua ja personoitua sisältöä, markkinointiviestintää ja palveluja.

Mediatoimistot
Mediatoimistot neuvovat, suunnittelevat, ostavat ja välittävät asiakkaan media-ja viestintäaktiviteettejä ja sisältöjä asiakkaan puolesta ilman omaa omistusta kyseisissä viestintäkanavissa.

Tapahtumatoimistot
Tapahtumatoimistot ideoivat, suunnittelevat, tuottavat ja käytännössä järjestävät kokonaisvaltaisesti (myös sisältäen viestinnän) mitä tarvitaan omaan, sponsoroituun tai tuotettuun tapahtumaan tai usean tapahtuman sarjaan (esim kiertueet).

Viestintätoimistot
Viestintätoimistot laativat suunnitelmia ja tuottavat sisältöjä sekä toteuttavat että jakavat viestintää ei-ostettuihin kanaviin. Viestintä voi olla sidosryhmiin fokusoitunutta tai luonteeltaan erikoistunutta, kuten strategista, muutos- tai kriisiviestintää.

Tutkimukseen osallistumisen kriteereitä toimistoille ovat:

ASIAKASMÄÄRÄ

Toimiston tulee toimittaa koko asiakasrekisterinsä 1.7.2019 jälkeen. Mitä enemmän kontakteja tutkimuksen käytössä on – sitä parempaan tulokseen pääsemme. Toimisto tarvitsee vähintään kahdeksan asiakasyrityksen kommentit osallistuakseen kilpailuun.

MYYNTIKATE JA MARKKINOINTIPANOSTUSTEN MÄÄRÄ

Jotta asiakas voi arvioida toimistoa, ostojen tulee olla riittävällä tasolla. Asiakkaan ostojen yhteissumma tulee olla vähintään 20 000 € ajalta 1.7.2019 eteenpäin. Asiakassuhde on kestänyt vähintään 6 viimeiset kuukautta tai pidempään.

Katso alla tarkemmin kategorioittain edellytettävät myyntikate ja markkinointipanostusten määrät. Pidätämme oikeuden muuttaa kategorioiden myyntikate rajoja.

• Mainostoimistot
1. Myyntikate 550.000 – 2 miljoonaa €
2. Myyntikate 2 – 5 miljoonaa €
3. Myyntikate + 5 miljoonaa €

• Markkinointiteknologiatoimistot
1. Myyntikate 550.000 – 2 miljoonaa €
3. Myyntikate + 2 miljoonaa €

Muissa kategorioissa toimiston viimeisen tilikauden myyntikatteen tulee olla vähintään 550 000 €.  Poikkeavan tilikauden osalta tulee toimiston myyntikate tieto toimittaa Regille viimeistään 30.11.2020 mennessä.

Onko toimistonne yhdistynyt toiseen toimistoon ja teiltä puuttuu yhteinen tilinpäätös? Siinä tapauksessa ilmoitatte erikseen kummankin yhdistymiseen kuuluvan toimiston myyntikatteen viimeiseltä tilikaudelta.

Muut kategoriat:

  • Asiakasymmärrys ja -kokemustoimistot
  • Brändi ja design -toimistot
  • Mediatoimistot
  • Tapahtumatoimistot
  • Viestintätoimistot

AIKATAULU 2020/2021:

Touko-KesäkuuProjekti lähtee käyntiin ja raportin tilaaminen alkaa.
Elokuu/SyyskuuToimistot välittävät asiakaslistat Regille.
Syys-Marraskuu: Tutkimuksen kenttätyö – netti ja puhelinhaastattelut.
Joulukuu: Regi julkistaa osallistujalistan = toimistot, jotka saivat riittävästi (8) arvioita.
Tammikuu: Regi julkaisee shortlistan/finalistit.
Helmi/MaaliskuuVuoden Toimisto 2021 voittajat julkistetaan. Palkintojakotilaisuuden järjestäminen varmistuu vasta juuri ennen tilaisuutta, vallitsevasta tilanteesta johtuen.
Maalis-HuhtikuuRaportit ja presentaatiot toimistoille.

VILPPI JA SEURAAMUKSET

Vuoden toimisto -konseptiin osallistuminen tietoisesti vääristetyillä toimiston asiakastiedoilla tai muilla keinoin on vastoin osallistumissääntöjä. Regillä on erilaisia metodeja, joilla mahdolliset väärinkäytökset paljastuvat. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, toimistolta evätään jatkossa mahdollisuus osallistua Vuoden toimisto -arviointiin.