Tervetuloa mukaan Vuoden Toimisto 2024 tutkimukseen!

Ilmoittautuminen on suljettu. Finalistit julkaistaan 1. Helmikuuta.

Toimistot voivat hankkia maksullisen toimistokohtaisen raportin, saadakseen omaa toimintaansa koskevat arviot. Moni toimisto käyttää raporttejamme kehitystyössään. Mikäli haluatte osallistua tutkimukseen, ottakaa yhteyettä robin.jakobsson@regi.se tai carola.katter@regi.se.

Mikäli haluatte ilmoittautua Vuoden Toimisto 2025 tutkimukseen, täyttäkää lomake niin otamme teihin yhteyttä!

Tutkimuksen toimistokohtaiset tulokset ovat luottamuksellisia ja toimistokohtaisia tuloksia eikä asiakastietoja luovuteta ulkopuolisille.

ASIAKASLISTAT 2024

Tutkimuksen laadun varmistamiseksi Regi on päättänyt tarvittaessa pyytää kirjanpitäjän todistuksen toimitettavalle asiakaslistalle, niissä tapauksissa jossa asiakaslistalla olevien asiakkaiden laskutettu kokonaissumma ei vastaa vähintään 70% toimiston/toiminnan (jos useampi kategoria) kokonaisliikevaihdosta. Tämä todistus tulee toimittaa vain Regin pyynnöstä.

Regi GDPR joka kattaa asiakaslistan käsittelyn toimitetaan kaikille asiakaslistan toimittaville toimistoille allekirjoitusta varten.

Osallistumiskriteerit ja myyntikateraja:

Toimisto tarvitsee vähintään seitsemän asiakkaan arvion osallistuakseen kilpailuun.

Kaikki toimiston asiakkaat jotka ovat ostaneet palveluja vähintään yhteissummalla 20 000 € (Alv. 0%) ajalta 1.7.2022 eteenpäin voivat vastata kyselyyn. Kyseessä on kokonaislaskutus (billings).

HUOM! Olemme nostaneet mediatoimistojen ja tapahtumatoimistojen asiakkaiden ostorajaa. Eli asiakaslistalle tulisi liittää mukaan kaikki asiakkaat jotka ovat ostaneet palveluja vähintään 40 000 € summalla viimeisen 12 kk aikana. Muiden kategorioiden asiakaslistoihin tulee edelleen liittää kaikki asiakkaat jotka ovat ostaneet vähintään 20 000 € summalla.

Asiakassuhteen kesto tulee olla vähintään 6 kuukautta 1.7.2022 laskien Joulukuuhun 2023 asti.

Toimiston viimeisen tilikauden myyntikate tulee olla vähintään  500 000 € (mukaan lukien freelancerien palkkiot, tapauksissa jossa toimisto käyttää freelancereita samankaltaisiin tehtäviin kuin muuten käyttäisi palkattua työvoimaa).

Poikkeavan tilikauden osalta tulee toimiston myyntikate tieto toimittaa Regille viimeistään 30.11.2023 mennessä.

Onko toimistonne yhdistynyt toiseen toimistoon ja teiltä puuttuu yhteinen tilinpäätös?
Siinä tapauksessa ilmoitatte erikseen kummankin yhdistymiseen kuuluvan toimiston myyntikatteen viimeiseltä tilikaudelta.

Tutkimukseen ei tule lähettää asiakkaita jotka/joilla:

  • ovat toisia toimistoja.
  • on läheinen henkilökohtainen suhde toimitusjohtajaan tai toimiston omistajaan.
  • on saman konsernin toimisto/yritys.
  • on riidassa toimiston kanssa.
  • on pro bono tai ei-kaupallinen yhteistyö.

AIKATAULU 2023/2024

Touko-KesäkuuProjekti lähtee käyntiin ja raportin tilaaminen alkaa – Early Bird tarjoukset.
Elo-SyyskuuToimistot välittävät asiakaslistat Regille.
Syys-Marraskuu: Tutkimuksen kenttätyö – netti ja puhelinhaastattelut.
Joulukuu: Regi julkistaa osallistujalistan ja finalistit.
Helmikuu: Regi julkistaa Vuoden Toimisto 2024 voittajat. Palkintojakotilaisuuden muoto varmistuu ennen tilaisuutta.
Helmi-Huhtikuu: Raportit ja presentaatiot toimistoille.

Vuoden Toimisto 2024 -kategoriat

Kilpailussa on yhdeksän pääkategoriaa. Toimisto voi ilmoittautua halutessaan useaan kategoriaan. Tällöin jokaiseen kategoriaan toimitetaan omat vastaajalistat. Regi arvioi kategoriat ja niiden mahdollisen päivitystarpeen Vuoden Toimisto 2024 tutkimukseen, kun olemme saaneet mukaan kaikki osallistuvat toimistot. Pidätämme myös oikeuden muuttaa kategorioiden myyntikate rajoja.

KATEGORIAT 2024

Kategoriat ovat alustavia ja voivat vielä muuttua ennen Vuoden Toimisto 2024 tutkimuksen alkua.

Asiakasymmärrys ja -kokemustoimistot
Asiakasymmärrys ja –kokemustoimistot jalostavat ja tuottavat ihmisten käyttäytymisestä, motiiveista ja tarpeista asiakkaiden liiketoimintaa tukevia (markkinointiviestinnällisiä) ratkaisuja.

Brändi ja design -toimistot
Brändi- ja designtoimistot tuottavat brändin liittyvää positiointia, viestintää sekä brändien muotoilua ja niihin liittyvien tuotteiden/palvelujen kehittämistä.

Digitoimistot
Digitoimistot ovat erikoistuneita digitaalisten strategioiden laatimiseen ja teknologisten (web, mobiili) ratkaisujen ja sovelluksien tekniseen toteuttamiseen ja digitaaliseen markkinointiin.

Mainostoimistot, iso/keski/pieni (ks. alla alustavat myyntikaterajat)
Mainostoimistot neuvovat, suunnittelevat ja toteuttavat markkinointia, profilointia ja kampanjoita eri asiakkaille eri kanaviin.

Markkinointiteknologiatoimistot, iso/pieni (ks. alla alustavat myyntikaterajat)
Markkinointiteknologiatoimistot opastavat, suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat data- ja markkinointiteknologiaratkaisuja yritysten tarpeeseen. Nämä toimistot auttavat myös näiden työkalujen ja alustojen käytännön hyödyntämisessä. Esimerkkejä palveluista ovat tietopalvelut, analytiikkatyökalut, optimointialgoritmit sekä tekniset ratkaisut, jotka tuottavat kohdennettua ja personoitua sisältöä, markkinointiviestintää ja palveluja.

Mediatoimistot
Mediatoimistot neuvovat, suunnittelevat, ostavat ja välittävät asiakkaan media-ja viestintäaktiviteettejä ja sisältöjä asiakkaan puolesta ilman omaa omistusta kyseisissä viestintäkanavissa.

Sisältömarkkinointi- ja Sometoimistot
Sisältömarkkinointi- ja Sometoimistot ovat erikoistuneet tarjoamaan sisältöjen suunnittelua ja tuotantoa asiakkaan omiin, ansaittuihin tai ostettuihin kanaviin. Toimistot tarjoavat vaikuttajmarkkinointia ja sosiaalisen median kanavien suunnittelua, hallintaa ja aktivointia.

Tapahtumatoimistot
Tapahtumatoimistot ideoivat, suunnittelevat, tuottavat ja käytännössä järjestävät kokonaisvaltaisesti (myös sisältäen viestinnän) mitä tarvitaan omaan, sponsoroituun tai tuotettuun tapahtumaan tai usean tapahtuman sarjaan (esim kiertueet).

Viestintätoimistot
Viestintätoimistot laativat suunnitelmia ja tuottavat sisältöjä sekä toteuttavat että jakavat viestintää ei-ostettuihin kanaviin. Viestintä voi olla sidosryhmiin fokusoitunutta tai luonteeltaan erikoistunutta, kuten strategista, muutos- tai kriisiviestintää.

VILPPI JA SEURAAMUKSET

Vuoden Toimisto -konseptiin osallistuminen tietoisesti vääristetyillä toimiston asiakastiedoilla tai muilla keinoin on vastoin osallistumissääntöjä. Regillä on erilaisia metodeja, joilla mahdolliset väärinkäytökset paljastuvat. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, toimistolta evätään jatkossa mahdollisuus osallistua Vuoden Toimisto-tutkimukseen.