Vastaajista 41 prosenttia uskoo markkinointi-investointiensa säilyvän muuttumattomina.

Vuoden Toimisto -tutkimuksesta vastaava ruotsalainen tutkimusyhtiö Regi on toteuttanut tutkimuksen markkinointiviestinnän ostajien parissa huhtikuun 2020 aikana yhteistyössä Alma Median, Marketing Finlandin ja Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liiton MTL:n kanssa.

Tutkimuksen perusteella ostajat ovat keskittyneet sisäiseen kriisin hallintaan. Kysymykseen siitä, mitä toimenpiteitä koronaviruksen vuoksi tehdään juuri nyt eli lähikuukauden aikana, enemmistö vastaajista totesi, että fokus on etätyöskentelyssä ja lomautuksissa tai irtisanomisissa. Neljäsosa kertoi, että myös yrityksen markkinointiviestinnän tai tarjonnan sopeuttaminen on ajankohtaista.

Koronaviruskriisin myönteisiä vaikutuksia ovat markkinointiviestinnän ostajien mielestä digitalisointi ja vähentyneen matkustuksen ja kulutuksen positiiviset vaikutukset ympäristöön. Markkinointiviestinnän ostajat, kuten toimistotkin, olettavat myös digitaalisen kommunikaation lisääntyvän. Mitä negatiivisiin vaikutuksiin tulee, eniten mainintoja saivat taloudelliset vaikutukset, kuten työttömyys ja konkurssit.

Kun vastaajilta kysyttiin, kuinka kauan he olettavat kriisin kestävän, kolmasosa ennusti yhtä vuotta. Kuitenkin suurempi osa markkinointiviestintäalan ostajista ajattelee myönteisemmin. Jopa 51 prosenttia vastaajista uskoo, että kriisi kestää puoli vuotta tai vähemmän. Vain kuusi prosenttia vastasi, ettei tiedä.

Runsas puolet ostajista on saanut ohjeita muuttaa investointejaan markkinointiviestintään. Vastaajista 41 prosenttia kertoi, ettei muutoksia ole tehty, ja loput eivät osanneet sanoa tai halunneet vastata.

Kysymykseen siitä, miten markkinointiviestinnän investoinnit muuttuvat seuraavan vuosineljänneksen aikana, 41 prosenttia vastaa sen säilyvän muuttumattomana. Noin puolet uskoo vähennyksiin.

Miten markkinointi investointinne tulevat muuttumaan tulevan kvartaalin aikana?

”Lähikuukausien kielteisistä luvuista huolimatta tutkimus osoittaa, että tilanne voi helpottua puolen vuoden sisällä”, sanoo Regin perustaja ja toimitusjohtaja Robert Skölfman tiedotteessa.

Hän kuvailee tilannetta juuri nyt haastavaksi ja markkinointiviestinnän investointeja epävarmoiksi.

”Kysymykseen siitä, milloin markkinointiviestintäpanostukset taas kasvavat, vastaa viidesosa jo ’kvartaalin kuluttua’ ja 32 prosenttia ’puolen vuoden sisällä’. Jäämme seuraamaan, miltä tilanne näyttää kesän jälkeen. Tilanne voi jopa parantua jo neljännelle kvartaalille”, Skölfman sanoo.

Tutkimuskyselyyn vastasi 93 markkinointiviestintäalan ostajaa Suomessa ja Ruotsissa välillä 7.4.–27.4.2020.

Maarit Alkula, Markkinointi&Mainonta 12.5.2020