Vuosittainen asiakastyytyväisyyden kartoitus Vuoden toimisto järjestetään nyt Suomessa neljättä kertaa. Markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden mielipiteitä heidän käyttämistään toimistoista listaava tutkimus on järjestetty Ruotsissa jo 19 kertaa, ja Norjassakin neljä.

Ruotsalaisen markkinatutkimustoimisto Regin konseptiin perustuva tutkimus tarjoaa paitsi toimistoille tärkeää tietoa asiakkaiden suhtautumisesta heidän työnsä laatuun, kiinnostavaa pohjoismaista dataa. Regin tuoreen pohjoismaisen raportin mukaan asiakastyytyväisyys on Suomessa korkealla tasolla.

Vuoden 2019 asiakastyytyväisyysindeksin kokonaisarvion mukaan ruotsalaisten toimiston arvosana on 8,58, norjalaisten 8,25 ja suomalaisten paras: 8,60. Erot ovat pieniä: Suomi on Ruotsia edellä esimerkiksi toimituksen tarkkuudessa tai digiosaamisessa, mutta jäljessä hinta-laatusuhteessa ja sitoutuneisuudessa.

Myös toimiston valintakriteereissä näkyy eroja Pohjoismaiden välillä. Ruotsissa asiakkaiden kolme tärkeintä kriteeriä toimiston valitsemiseen ovat järjestyksessä toimiston sitoutuneisuuden taso, toimiston luovuuden taso ja henkilökemia. Suomessa tärkein kriteeri on toimiston aiemmin hoitamat toimeksiannot ja sen jälkeen henkilökemia ja toimiston kokonaistarjous sekä erityisosaaminen.

Viestiä tutkimuksesta tulee myös sen osalta, mihin jatkossa tulee panostaa. Toimiston tärkein kehityskohde ruotsalaisille asiakkaille on kohderyhmää koskeva tietämys. Norjassa asiakkaat toivovat panostamista digitaaliseen osaamiseen. Suomalaiset asiakkaat toivovat toimistojen paneutuvan tavoitteiden ja niiden mittaamisen kehittämiseen.

Vuonna 2019 Vuoden toimisto -tutkimukseen osallistui yhteensä 273 toimistoa: Suomessa 61, Ruotsissa 151 ja Norjassa 61. Vastaajamäärä oli 4 500.

Vuoden Toimisto -tutkimuksen ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 28. elokuuta.