Toimitusjohtajien mukaan kasvun tuoma paine toimistoissa lisääntyy, paljastaa Regi Research & Strategin uunituore kysely.

Tilanne on positiivinen. Kysyntä kasvaa. Kasvu on fokuksessa. Regin viimeisin tutkimus (Marraskuussa 2021) markkinointiviestintäalan toimistojen johtajille kertoo massiivisesta muutoksesta toimialalla. 18 kuukauden aikana markkina on tehnyt täyskäännöksen ja nyt 96% toimistoilla on positiivinen tai erittäin positiivinen näkemys markkinatilanteesta. Huhtikuussa 2020 tilanne oli lähes käänteinen: vielä tuolloin 94% koki markkinatilanteen negatiivisena tai erittäin negatiivisena.

Toimistojohtajat kokevat kasvavaa kysyntää sekä olemassa olevilta että uusilta asiakkailta. Huhtikuussa 2020 haasteet koostuivat leikkauksista, lykkääntyneistä projekteista, pienennetyistä budjeteista, lomautuksista ja irtisanomisista. Tätä kirjoitettaessa 18 kuukautta myöhemmin tutkimuksemme osoittaa, että tilanne on positiivinen. Mutta myös paljon uusia haasteita on syntynyt kasvavasta kysynnästä.

Toimistojohtajien suurimmat haasteet yhdellä sanalla: resurssipula. Vaikeudet syntyvät projektien resurssoinnista ja oikeiden resurssien löytämisestä. Regin Huhtikuun 2020 tutkimuksen mukaan alalla päällimäisenä tuolloin olivat lomautukset ja irtisanomisuhat. Tänään suurin haaste on rekrytoida oikein sekä henkilöstön säilyttäminen. Tutkimus osoittaa, että alalla on pulaa kokeneemmista osaajista sekä digitaalisten palvelujen tuottamisen osaajista. Kilpailu asiantuntijoista on kovaa ja toimistot kilpailevat suurelta osin samoista resursseista etenkin digipuolella. Työhakemuksia on myös tullut yhä vähemmän perinteisten kanavien kautta vapaana oleviin positioihin. Hyvä johtaminen sekä tasapaino työn- ja vapaa-ajan välillä on myös nostettu tärkeiksi asioiksi nyt kun toimiala alkaa käymään ylikierroksilla.

Kasvava kysyntä markkinoinviestintäpalveluille on posiitivista toimistoille, mutta se myös tuo mukanaan kasvukipuja. Toimistojen johtajien paine käsitellä sekä sisäisiä että ulkoisia asioita lisääntyy. Sisäinen resurssivaje ei ole optimaalista asiakastoimituksissa. Tämä yhtälö on hyvä pitää mielessä, kun johtaa menestyksestä toimistoa ja kun haluaa onnistuneesti houkutella parhaita resursseja.

Digitalisaatiolla on edelleen korkea prioriteetti. Toimistot kokevat olevansa yhä parempia digitaalisuuden osalta, mutta painottavat että työ jatkuu ja digitalisoinnilla on edelleen korkea prioriteetti. Regin Huhtikuun 2020 tutkimuksessa toimistot ennustivat, että toimintojen digitalisoiminen lisääntyisi. Nyt voimme vahvistaa, että yhteydenpito ja viestintä asiakkaiden ja toimistojen välillä todellakin on digitalisoitunut samalla tavalla kuin muillakin aloilla. Marraskuussa 2021 toimistojohtajat arvioivatkin, että jatkossa 60% tapaamisista asiakkaiden ja toimistojen välliä ovat digitaalisia ja vain 40% fyysisiä tapaamisia.

Asiakastyytyväisyys ja tulosten mittaaminen fokuksessa. Samalla kun toimeksiannot vähentyivät pandemian aikana, tutkimuksemme osoittaa että markkinointiviestintäalalle on ominaista läheinen yhteistyö ja hyvät suhteet asiakkaisiin. Viimeisin tutkimuksemme osoittaa myös, että asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi on markkinointiviestinnällä aikaansaatujen tulosten mittaamisen oltava ytimessä.

Paineiden ollessa suurimmillaan on toimistojohtajien priorisoitava asiakassuhteita sekä oltava äärimmäisen herkkiä ja reagointivalmiita heidän tarpeilleen. Ammattimaisuuden lisääminen asiakassuhteisiin tapahtuu asettamalla selkeät tavoitteet ja tulosten seuranta ja mittaaminen. Me Regillä emme voi liikaa korostaa hyvien asiakassuhteiden tärkeyttä ja yhteistyön jatkuvaa kehittämistä toimistojen ja asiakkaiden välillä. Varsinkin nyt kun asiat toimivat ja kaikilla paljon tekemistä!

– Robert Skölfman, CEO Regi Research & Strategi

Kysely suoritettiin 3-12.11.2021 markkinointiviestintätoimistojen ylimmälle johdolle Suomessa. Kyselyn tavoitteena oli saada kuva nykytilanteesta ja tietoa siitä, mitä alalla on tapahtunut Regin huhtikuussa 2020 tekemän kyselyn jälkeen. Kysely toimitettiin 65 toimiston toimistojohtajalle ja noin puolet vastasi kyselyyn. Analyysiyritys Regi haluaa tukea markkinointiviestintäalan toimintaa tarjoamalla näkemyksiä sekä ostajilta että toimistojohtajilta. Regin laajin tutkimus Suomessa, eli Vuoden Toimisto 2022 tutkimuksen tulokset julkaistaan tapahtumassa 27.1.2022 joka järjestetään Bio Rex Lasipalatsin tiloissa.

Julkaistu 29.11.2021
Kirjoittaja: Regi Research & Strategi
Lähde: https://www.kauppalehti.fi/kumppanisisallot/regi/markkinointiviestintaalan-tayskaannos-kasvua-ja-kasvukipuja/