Suuret mainostoimistot ovat perustaneet uutta liiketoimintaa ja muokanneet toimintatapojaan Vuoden toimisto -tutkimusraportin kautta saamansa palautteen perusteella.

”Vuoden toimisto -tutkimuksen mukaan asiakkaat haluavat meiltä yhä enemmän kokonaisvaltaista palvelua. Sen perusteella olemme lisänneet analytiikan ja digitaalisten palveluiden sekä sisältömarkkinoinnin tarjontaamme”, kertoo Vuoden toimistoksi isojen mainostoimistojen sarjassa kumpanakin viime vuonna valitun Bob the Robotin toimitusjohtaja Miska Rajasuo.

Kolmatta kertaa Vuoden toimisto -finaalissa olevan TBWA\Helsingin toimitusjohtaja Sami Tikkanen kertoo, että tutkimuksen tuloksia on sekä käytetty johtoryhmässä että jaettu koko henkilöstölle.

Viime vuoden tutkimusraportin perusteella TBWA:lla on kehitetty projektien johtamista.

”Olemme roolittaneet johtoryhmässä tietyn henkilön vastuulle projektipäälliköt ja projektijohtajat, tarkentaneet resurssienhallintaa ja projektien priorisointia viikkotasolla sekä uudistaneet palaverikäytäntöä. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön uuden ohjelmiston, jolla ohjataan resurssienhallintaa”, Tikkanen luettelee.

Myös Hasan & Partners on kehittänyt Vuoden toimisto -tutkimuksen tulosten perusteella muun muassa projektinhallintaa, kertoo toimitusjohtaja Panu Nordlund.

”Projektinhallinta pitää nähdä tapana työskennellä asiakkaiden kanssa, ei vain aikatauluina ja statusseurantana”, Nordlund sanoo.

Toimisto on kilpailussa mukana kolmatta kertaa ja nousi nyt ensimmäistä kertaa finaaliin.

”Kun arvioidaan suuria toimistoja, meidän pitää kyetä olemaan hyviä kaikessa. Vuoden toimisto -kilpailu on yksi mittari, joka kertoo, missä menemme. Ainakin tämän hetken tiedon perusteella suunta on asiakkaiden mielestä hyvä”, Nordlund sanoo.

Hänen mukaansa aina on oltava valmis muuttumaan ja tarkastelemaan uudelleen myös jo muutettuja asioita. Jatkuvan muutoksen vuoksi työskentely on Nordlundin mielestä huomattavasti vaikeampaa kuin aikaisemmin.

”Joka päivä pitää oppia lisää. Kanavat monipuolistuvat jatkuvasti, ja niitä pitää pystyä hyödyntämään. Samalla pitää pystyä hyödyntämään useampia osaajia projektia kohden. Teknologia ja data eivät ole vain yksi kohta prosessissa, vaan niitä pitää osata hyödyntää läpi projektin.”

Drama Queenin toimitusjohtaja Ilona Kangas kertoo, että toimintaa kehitetään paljon asiakkaiden arvioiden ja toiveiden perusteella. Vuoden toimisto -finaalissa nykyinen Drama Queen on ollut myös kaksi vuotta sitten vanhalla nimellään Satumaa Family Business.

”Asiakkaiden kanssa pitäisi pystyä luomaan hyvä symbioosi. Tarjoamme laajaa valikoimaa palveluita, joten asiakas on helposti monessa asiassa tekemisissä kanssamme. Viime vuonna kasvatimme voimakkaasti media- ja analytiikkapuoltamme, koska näemme, että asiakkaamme tarvitsevat sitä”, Kangas sanoo.

Mirumin toimitusjohtaja Arif Samaletdin kertoo, että Vuoden toimisto -tutkimuksen kautta saadut tiedot ovat ohjanneet toimiston kehittämistä paljon. Viime vuonna Mirum on esimerkiksi perustanut oman analytiikka- ja kasvumarkkinointiyksikön.

”Se kasvoi jo viime vuonna hyvin, ja tänä vuonna odotamme yksikölle jopa 300 prosentin kasvua”, Samaletdin sanoo.

Myös Mirumin Unkariin perustama, myös suomalaisia asiakkaita palveleva teknologiakeskus on syntynyt tutkimusraportin ja asiakasdialogin perusteella.

”Asiakkaamme ovat parhaita liiketoimintamme kehittäjiä”, Samaletdin sanoo.

Myös esimerkiksi toimiston kansainvälistyminen on lähtenyt liikkeelle asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Samoin moni muu tarjonnan laajentaminen on perustunut siihen, että liiketoimintaa on muokattu asiakkaiden tarpeiden perusteella.