Category Archives: Okategoriserade

Vuoden toimisto 2018 –tutkimuksen parhaat toimistot on julkistettu

Vuoden toimisto 2018 –tutkimuksen parhaat toimistot on julkistettu

Alma Media  Oyj    Lehdistötiedote   8.2.2018

VUODEN TOIMISTO 2018–TUTKIMUKSEN PARHAAT TOIMISTOT ON JULKISTETTU

Suomessa jo toisen kerran toteutetun Vuoden Toimisto -tutkimuksen parhaat markkinointiviestintäalan toimistot on julkistettu tänään Helsingin Wanhassa Satamassa järjestetyssä palkintogaalassa. Parhaiden toimistojen palkitseminen perustuu markkinointipalveluja ostaneiden asiakkaiden tutkimuksessa antamiin arvioihin. Tutkimuksen vastaajina ovat markkinointipäättäjät toimistojen suurimmista asiakkuuksista. Tutkimukseen saatiin 905 vastausta.

Tutkimuksen seitsemässä kategoriassa asiakkaiden vastauksiin perustuen korkeimman arvostuksen saavuttivat seuraavat toimistot:

Markkinointiviestintätoimistot*:
Myyntikate yli 5 milj. euroa: Bob the Robot
Myyntikate alle 5 milj. euroa: Ivalo Creative Agency

Asiakasymmärrystoimistot:
Frankly Partners

Design-toimistot:
Agency Leroy

Teknologia- ja markkinointitoimistot:
Oikio Digital Performance Agency

Mediatoimistot:
IUM Finland

Viestintä-, PR- ja sisältötoimistot:
Republic of Communications

Lisäksi kunniamaininnat tutkimuksen perusteella erityisosaamisestaan saivat seuraavat toimistot:

TBWA: strateginen osaaja

Sherpa: innovatiivisuus

Virta: digitaalinen osaaja

Ellun Kanat: aloitteellisuus ja ennakoivuus

Kurio: luovuus ja ideointikyky

Vuoden Toimisto –tutkimus on ruotsalaisen tutkimus- ja strategiatoimisto Regin konseptiin perustuva tutkimus, joka kartoittaa markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä sekä markkinointialan kehityssuuntia. Tutkimus toteutetaan samansisältöisenä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Tutkimuksen tiedonkeruusta ja tulosten analysoinnista vastaa tutkimustoimisto Norstat Finland, konseptin markkinoinnista ja jalkautuksesta Alma Media ja Regi. Mainostajien Liitto ja Markkinointi- ja viestintätoimistojen Liitto ovat koko markkinointialan kattavan tutkimuksen tukijoita.

”Olen erityisen iloinen, että Suomessa lähes kaikki tutkimukseen ensimmäisellä kerralla osallistuneet toimistot olivat mukana myös tänä vuonna ja uusia osallistuja oli toistakymmentä. Tämä kertoo mielestäni siitä, että tutkimus on koettu selvästi hyödylliseksi. Asiakassuhteiden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja tutkimus antaakin osallistuville toimistoille paljon arvokasta ymmärrystä omista vahvuuksistaan ja toisaalta mahdollisuuden kehittyä omille asiakkaille merkityksellissä asioissa. Toista kertaa mukana olevat näkevät jo kehityksensä. Tämä on mielestäni tutkimuksen suurin anti, ja syy siihen miksi Ruotsissa tutkimus on noussut alan merkittävimmäksi kehityshankkeeksi, johon vuosittain osallistuu jo 150 toimistoa ja lähes 2500 vastaajaa”, sanoo Pia Grahn, tutkimustoimisto Regin toimitusjohtaja.

Vuoden toimisto – tutkimuksen toteutus

Toimistojen toimintaa arvioidaan Vuoden toimisto –tutkimuksessa asiakkaan kokeman yhteistyön arvon, palvelun, osaamisen ja tulosten perusteella. Vastauksia hyväksyttiin lopulliseen aineistoon vuoden 2017 syys–marraskuussa toteutetussa internet -kyselytutkimuksessa 905, mikä oli 180 vastausta enemmän kuin vuosi sitten. Aineisto kerättiin toimistojen ilmoittamista asiakasyrityksistä, pääasiallisilta yhteistyökumppaneilta. Kyselytutkimuksen aineistoa täydennettiin puhelinhaastatteluin.

Tutkimuksessa toimistoja eri kategorioissa oli mukana yhteensä 56. Toimiston osallistumiskriteereinä tutkimukseen olivat tutkimukseen vastaavien asiakasyritysten määrä (min. 8 asiakasyritystä per toimisto) asiakkaan markkinointipanostusten määrä (min. 25 000 euroa viimeisen 12 kuukauden ajalla per asiakas) ja toimiston myyntikate per 12 kuukautta. Lisäksi vastaajilta edellytettiin, että asiakassuhde arvioitavaan toimistoon oli ollut voimassa vähintään kolme kuukautta viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tutkimuksessa on arvioitu toimiston valintaperusteita ja yhteistyötä asiakkaan kanssa usein eri kriteerein: projektin johto ja hallinta, brändiosaaminen, sisällöntuotanto ja luovuus, liiketoiminta- ja strategiaosaaminen, digiosaaminen, asiakkaan kokema hinta-laatu –suhde, asetettujen tavoitteiden toteutuminen, suosittelutodennäköisyys, heikkoudet ja kehityskohteet, toimiston mahdollinen vaihtohalukkuus tai syyt vaihtoon sekä millaista osaamista asiakas toivoo toimistolta tulevaisuudessa. Tutkimukseen osallistuminen on toimistoille ja vastaajille veloituksetonta. Kaikki tutkimukseen osallistuneet toimistot sekä vastaajat saavat käyttöönsä yleisen yhteenvedon Vuoden Toimisto –tutkimuksesta ja halutessaan toimisto voi ostaa käyttöönsä toimistokohtaisen syventävän analyysin omasta toiminnastaan.

”Vuoden Toimisto -tutkimus on koko alan kehityshanke, jonka tavoitteena on edesauttaa markkinointi- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden ja toimistojen tuloksellista ja pitkäaikaista yhteistyötä. Haluamme, että Suomessa markkinointiosaaminen, tavoiteasetanta ja tulokset paranevat. Näiden myötä markkinoivien yritysten kasvu ja kansainvälistyminen vauhdittuu. On hienoa, että näin moni toimisto Suomessa on rohkeasti lähtenyt mittaamaan ja kehittämään omaa toimintaansa ja että markkinointipäättäjät vastaajina ovat lähteneet laajasti mukaan”, toteaa Alma Median viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen.

Lisätietoja:
Pia Grahn, toimitusjohtaja, Regi Research & Strategi Ab, puh. +46 70 768 8101
Elina Kukkonen, viestintä- ja brändijohtaja, Alma Media Oyj, puh. 010 665 2333

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen myös tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 300 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2016 liikevaihto oli 353,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

Vuoden Toimisto – gaalan yhteistyökumppanina Accenture

Accenture is a new supporting partner to Vuoden Toimisto. 

Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services and solutions in strategy, consulting, digital, technology and operations. Combining unmatched experience and specialized skills across more than 40 industries and all business functions – underpinned by the world’s largest delivery network – Accenture works at the intersection of business and technology to help clients improve their performance and create sustainable value for their stakeholders. With approximately 425,000 people serving clients in more than 120 countries, Accenture drives innovation to improve the way the world works and lives. Visit us at www.accenture.com.

Accenture Interactive helps the world’s leading brands transform their customer experiences across the entire customer journey. Through our connected offerings in design, marketing, content and commerce, we create new ways to win in today’s experience-led economy. Accenture Interactive was ranked the world’s largest and fastest-growing digital agency in the latest Ad Age Agency Report. To learn more follow us @accentureACTIVE and visit www.accentureinteractive.com.

Kauppalehti: Vuoden Toimisto 2018 – tutkimuksen finalistit ovat julkaistu!

Sekä tutkimukseen osallistuneiden toimistojen että vastaajien määrä on kasvanu viime vuodesta.

Kauppalehti kirjoittaa siitä tässä:

Tulokset julkistetaan torstaina 8. helmikuuta gaalassa Wanhassa Satamassa Helsingissä.

Vuoden Toimisto -tutkimuksen finalistit julki

Sekä tutkimukseen osallistuneiden toimistojen että vastaajien määrä kasvoi viime vuodesta.

Vuoden Toimisto 2018 -tutkimukseen osallistui 55 toimistoa, vastaajia oli 903 ja kategorioita seitsemän: teknologia- ja markkinointitoimistot, viestintätoimistot, mediatoimistot, design-toimistot, asiakasymmärrystoimistot ja markkinointiviestintätoimistot, joiden myyntikate on yli viisi miljoonaa euroa, ja markkinointiviestintätoimistot, joiden myyntikate on 1–5 miljoonaa euroa.

Tutkimus kartoittaa markkinointialan asiakkaiden tyytyväisyyttä ja ostopäätösten kriteerejä. Viime vuonna tutkimukseen osallistui 45 toimistoa ja vastaajia oli kaikkiaan 725.

Jatkoon päässeet markkinointiviestinnän toimistot (myyntikate 1–5 miljoonaa euroa) olivat Ivalo Creative Agency, Folk Finland, Kultainen Sherpa, Superson ja Villivisio ja yli 5 miljoonan euron myyntikatteen sarjassa Bob the Robot, Mirum Agency ja TBWA \ Helsinki

Teknologia- ja markkinointitoimistoista jatkoon pääsivät Grapevine Media, ID BBN, Kurio, OIKIO Digital, Performance Agency ja P+SBD, viestintätoimistoista Republic of Communications, Kaiku Helsinki ja OSG Viestintä, mediatoimistoista IUM, Mediatoimisto Virta ja Vizeum, design-toimistoista Agency Leroy, Kuudes ja Pentagon Design ja asiakasymmärrystoimistoista Frankly Partners ja Kopla Helsinki.

Tutkimuksessa on arvioitu toimistojen valintakriteereitä ja yhteistyötä asiakkaan kanssa monilla eri perusteilla. Niitä ovat projektin johto ja hallinta, brändiosaaminen, sisällöntuotanto ja luovuus, liiketoimintaosaaminen, digiosaaminen, asiakkaan kokema hinta-laatu-suhde, asetettujen tavoitteiden toteutuminen, suosittelutodennäköisyys, heikkoudet ja kehityskohteet, toimiston mahdollinen vaihtohalukkuus tai syyt vaihtoon sekä millaista osaamista asiakas toivoo toimistolta tulevaisuudessa.

Tänä vuonna tutkimuksessa nousivat etenkin digitaalisuuteen liittyvät aiheet.

Vuoden Toimisto -tutkimus perustuu ruotsalaisen Regin Årets Byrå -konseptiin. Tutkimus järjestettiin Suomessa ensimmäisen kerran viime vuonna.

Suomessa tutkimuksen tiedonkeruusta ja tulosten analysoinnista vastaa tutkimustoimisto Norstat Finland ja konseptin markkinoinnista Alma Media.

Tulokset julkistetaan torstaina 8. helmikuuta gaalassa Wanhassa Satamassa Helsingissä.

Viime vuonna kategorioiden voittajat olivat Bob the Robot, Superson, Kopla Helsinki, Pentagon Design, P+SBD, Mindshare ja Republic of Communications.

Kirjoittaja: Kati Haapakoski

Linkki uutiseen: https://www.marmai.fi/uutiset/vuoden-toimisto-tutkimuksen-finalistit-julki-6696041

Arni Aromaa, Pentagon Design: ”Kilpailun voitto oli meille yksi ehdoton huippuhetki koko 20-vuotisen toimintamme aikana!”

Regi vetää Vuoden Toimisto-tutkimusta Suomessa ja Ruotsissa ja Norjassa Årets Byrå-nimellä. Suomessa Vuoden Toimisto-tutkimuksen toteutuksesta vastaa Norstat Finland ja mediapartnerina toimii Alma Media. Toinen kierros Vuoden Toimisto-tutkimusta on käynnistynyt ja palkintogaala pidetään 8.2.2018!

Pia Grahn, Regin toimitusjohtaja, haastattelee Vuoden Toimisto 2017-voittajia, vuorossa Arni Aromaa, Pentagon Designin toimitusjohtaja. Toimisto voitti kategorian ”Design-toimistot”.

1. Moi Arni Aromaa, Pentagon Designin toimitusjohtaja! Te menitte heti ensimmäisenä vuotena mukaan Vuoden Toimisto-tutkimukseen – ja voititte oman kategorianne: Design-toimistot. Millä mielellä lähditte mukaan ja mitä voitto teille merkitsi?

Lähdimme mukaan uteliaalla ja avoimella mielellä – näimme kilpailussa ennen kaikkea mahdollisuuden saada arvokasta palautetta asiakkailtamme. Kilpailun voitto oli meille yksi ehdoton huippuhetki koko 20 -vuotisen toimintamme aikana! Olemme vuosien saatossa saaneet lukuisia arvostettuja palkintoja, mutta suurimpien asiakkaidemme arvioon perustuva 1.sija on meille tietysti aivan erityinen.

2. Vuoden Toimisto on jokavuotinen tutkimus missä palkitaan ne toimistot joilla ovat tyytyväisimmät asiakkaat. Mikä teidän salainen reseptinne on?

Resepti on yksinkertainen: Olemme vilpittömän kiinnostuneita ja innostuneita asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämisestä designin keinoin! Työmme lähtökohtana ovat aina asiakkaan liiketoiminnan tavoitteet, loppuasiakkaiden tarpeiden sekä markkinoiden muutoksen syvällinen ymmärrys. Analyysin pohjalta kehitämme näkemyksellisen ja uutta arvoa luovan konseptin, jonka viemme käytäntöön tinkimättöminä luovina toteutuksina.

3. Minkälaista hyödyllistä tietoa saitte tutkimuksesta?

Näemme toimistomme entistä selkeämmin asiakkaidemme silmin. Ennen kaikkea hahmotamme paremmin vahvuutemme sekä toisaalta osa-alueet, joissa meillä on parannettavaa. Tulokset olivat monelta osin linjassa omien käsitystemme kanssa, mutta useita kiinnostavia yllättäviäkin näkökulmia nousi esiin.

4. Miten olette käyttäneet tätä tämän vuoden aikana – onko toimistollanne uusia rutiineja tai ajatuksia, jotka voitte jakaa?

Saimme tutkimuksessa hyvät arviot muun muassa liiketoimintaosaamisestamme ja loppuasiakaslähtöisyydestä. Vahvistaaksemme strategista positiotamme perustimme keväällä insight -osakkuusyhtiön vahvistamaan tutkimusnäkökulmaa ja tukemaan konseptikehityshankkeitamme. Lisäksi pyrimme entistä laajemmin arvioimaan työmme vaikuttavuutta sekä suunnittelemaan yhteistyötä pitkäjänteisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa.

5. Mitä olette ottaneet mukaan ensimmäisestä vuodesta, nyt kun olette mukana myös tänä vuonna?

Nöyrällä ja avoimella mielellä olemme taas mukana! Nyt on erityisen kiinnostavaa nähdä, että miten olemme onnistuneet kehittämään toimintaamme viime vuoden tulosten avulla!

Kiitos Arni!

Pia Grahn, Toimitusjohtaja, Regi

Haastattelijana: Pia Grahn

Linkki blogiin: https://www.marmai.fi/kumppaniblogit/regi/arni-aromaa-pentagon-design-kilpailun-voitto-oli-meille-yksi-ehdoton-huippuhetki-koko-20-vuotisen-toimintamme-aikana-6690920