Category Archives: Okategoriserade

”Miltä mainonta näyttäisi jos se tehtäisiin sokkona?”

TBWA Helsingin -tekemä ”Vuoden Toimisto 2020” -kamppanja lähtee nyt käyntiin, teemalla ”Miltä mainonta näyttäisi jos se tehtäisiin sokkona?”

Vuoden Toimisto 2020 on käynnistynyt. Tutkimus ja kilpailu järjestetään Suomessa nyt neljättä kertaa. Ruotsissa Årets Byrå toteutetaan nyt jo 20 vuotta ja Norjassa viidettä.

Vuoden Toimisto on tutkimus, jolla kartoitetaan markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, merkittävimpiä toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä ja markkinointialan kehityssuuntia.

Toimistojen asiakkaiden arviot ja näkemykset ovat arvokkaita. Niiden avulla toimistot voivat kehittää toimintaansa vastaamaan asiakkaiden ja markkinoiden odotuksia.

Viime vuoden voittajatoimisto (suuret mainostoimistot -kategoria) TBWA Helsinki on tehnyt tämän vuoden kamppanjan, joka nyt lähtee käyntiin teemalla: ”Miltä mainonta näyttäisi jos se tehtäisiin sokkona?”

Asiakassuhteiden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja tutkimus antaa osallistuville toimistoille paljon arvokasta ymmärrystä omista vahvuuksistaan ja myös mahdollisuuden kehittyä omille asiakkaille monissa asioissa. Siitä tämä kamppanja myös kertoo.

Tutkimuksen taustalla on tutkimustoimisto Regi, Ruotsin johtava markkinointiviestintäalan yritysten asiakastyytyväisyyden mittaaja, tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa tutkimustoimisto Norstat Finland ja media– ja markkinointiyhteistyökumppanina toimii Alma Media.

 

M&M 27.8.2019: ”Vuoden Toimisto tulee taas: asiakastyytyväisyys Suomessa Pohjoismaiden korkeimmalla tasolla”

Vuosittainen asiakastyytyväisyyden kartoitus Vuoden toimisto järjestetään nyt Suomessa neljättä kertaa. Markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden mielipiteitä heidän käyttämistään toimistoista listaava tutkimus on järjestetty Ruotsissa jo 19 kertaa, ja Norjassakin neljä.

Ruotsalaisen markkinatutkimustoimisto Regin konseptiin perustuva tutkimus tarjoaa paitsi toimistoille tärkeää tietoa asiakkaiden suhtautumisesta heidän työnsä laatuun, kiinnostavaa pohjoismaista dataa. Regin tuoreen pohjoismaisen raportin mukaan asiakastyytyväisyys on Suomessa korkealla tasolla.

Vuoden 2019 asiakastyytyväisyysindeksin kokonaisarvion mukaan ruotsalaisten toimiston arvosana on 8,58, norjalaisten 8,25 ja suomalaisten paras: 8,60. Erot ovat pieniä: Suomi on Ruotsia edellä esimerkiksi toimituksen tarkkuudessa tai digiosaamisessa, mutta jäljessä hinta-laatusuhteessa ja sitoutuneisuudessa.

Myös toimiston valintakriteereissä näkyy eroja Pohjoismaiden välillä. Ruotsissa asiakkaiden kolme tärkeintä kriteeriä toimiston valitsemiseen ovat järjestyksessä toimiston sitoutuneisuuden taso, toimiston luovuuden taso ja henkilökemia. Suomessa tärkein kriteeri on toimiston aiemmin hoitamat toimeksiannot ja sen jälkeen henkilökemia ja toimiston kokonaistarjous sekä erityisosaaminen.

Viestiä tutkimuksesta tulee myös sen osalta, mihin jatkossa tulee panostaa. Toimiston tärkein kehityskohde ruotsalaisille asiakkaille on kohderyhmää koskeva tietämys. Norjassa asiakkaat toivovat panostamista digitaaliseen osaamiseen. Suomalaiset asiakkaat toivovat toimistojen paneutuvan tavoitteiden ja niiden mittaamisen kehittämiseen.

Vuonna 2019 Vuoden toimisto -tutkimukseen osallistui yhteensä 273 toimistoa: Suomessa 61, Ruotsissa 151 ja Norjassa 61. Vastaajamäärä oli 4 500.

Vuoden Toimisto -tutkimuksen ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 28. elokuuta.

Vuoden Toimisto 2020 käynnistyy – tervetuloa mukaan!

Hei taas,

Vuoden Toimisto 2020 -projekti käynnistyy ja haluan kertoa teille uutuudet ja parannukset. Haluamme parantaa Vuoden Toimisto -projektia joka vuosi ja yhdenmukaistaa tutkimusta kaikin puolin, jotta se on samanlainen kaikissa Pohjoismaissa.

Vuoden 2020 erikoisteema on ”Toimiston kasvu ja yhteistyö”. Tutkimus koostuu noin 45 kysymyksestä.

Itse kilpailuosa, siis Asiakastyytyväisyysindeksi, koostuu tänä vuonna 14 kysymyksestä.

KATEGORIAT 2020

1. Asiakasymmärrys ja -kokemustoimistot
2. Brändi ja design -toimistot
3. Mainostoimistot, iso, myyntikate yli 5 miljoonaa euroa
4. Mainostoimistot, keski, myyntikate 2-5 miljoonaa euroa
5. Mainostoimistot, pieni, myyntikate 650.000 -2 miljoonaa euroa
6. Markkinointiteknologiatoimistot, iso, myyntikate yli 5 miljoonaa euroa
7. Markkinointiteknologiatoimistot, pieni, myyntikate 650.000 -5 miljoonaa euroa
8. Mediatoimistot
9. Tapahtumatoimistot
10. Viestintätoimistot

KOLME RAPORTTI-TYYPPIÄ 2020: Basic, Professional & Advanced

Kaikki raportit sisältävät 5 benchmark toimistoa, jotka voitte valita.

Raportit sisältävät asiakkaanne vastaukset näihin kysymysalueisiin:

Basic: Asiakastyytyväisyysindeksi-kysymykset.

Professional: Asiakastyytyväisyysindeksi-kysymykset + kategoriakysymykset + syventävät kysymykset.

Advanced: Asiakastyytyväisyysindeksi-kysymykset + kategoriakysymykset + syventävät kysymykset + vuoden teemakysymykset.

Toimistot tilaavat raportin nyt ja saavat sen helmikuussa 2020, palkintogaalan jälkeen.

Kaikki raportit toimitetaan digitaalisesti.

Professional & Advanced-raportit sisältävät myös henkilökohtaisen presentaation toimistolla.

AIKATAULU 2019/2020

Toukokuu: Projekti lähtee käyntiin, toimistot ilmoittautuvat tutkimukseen, osoitteeseen pia.grahn@regi.se ja raportin tilaaminen alkaa.

Kesäkuu: Toimistot saavat Regiltä asiakaslistamallin.

Elokuu: Toimistot välittävät asiakaslistat Regille, osoitteeseen pia.grahn@regi.se. DEADLINE 28.8.2019.

Syys-marraskuu: Tutkimuksen kenttätyö – netti ja puhelinhaastattelut.

Joulukuu: Regi julkistaa osallistujalistan = toimistot, jotka saivat riittävästi arvioita.

Tammikuu: Regi julkaisee shortlistan.

Helmikuu: Vuoden Toimisto 2019 voittajat julkistetaan gaalassa Bio. Rexissä 5.2.2020

Helmi-maaliskuu: Raportit ja presentaatiot toimistoille.

EARLY BIRD KEVÄTHINNAT!
Hyvät Early Bird keväthinnat raportin ostaville toimistolle nyt touko- ja kesäkuun aikana!

*Basic-raportti nyt 3.900 € (4.200 €),
*Professional-raportti nyt 6.000 € (6.300 €)
*Advanced-raportti nyt 8.200 € (8.500 €).

Kannattaa siis tilata oma jo nyt!

Ystävällisin terveisin & Hyvää kevättä!
Pia ja koko Vuoden Toimisto-tiimi

Vuoden toimisto 2019 –tutkimuksen parhaat toimistot on julkistettu

Koko markkinointiviestintäalan kattavan Vuoden toimisto -tutkimuksen vuoden 2019 voittajat on palkittu. Markkinointipäättäjät ovat nostaneet kahdeksassa kategoriassa nämä toimistot vuoden voittajiksi.

”Onneksi olkoon kaikille voittajille! Asiakassuhteiden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja tutkimus antaa osallistuville toimistoille paljon arvokasta ymmärrystä omista vahvuuksistaan ja myös mahdollisuuden kehittyä omille asiakkaille monissa asioissa”, sanoo Pia Grahn, tutkimustoimisto Regin toimitusjohtaja.

Kolmannen kerran Suomessa järjestettävään tutkimukseen osallistuu 61 toimistoa. Tutkimuksen vastaajina ovat markkinointipäättäjät toimistojen asiakkaista ja tutkimuksen toteutuksesta vastaa tutkimustoimisto Norstat Finland. Alma Media toimii tutkimuksen ja kilpailun kumppanina.

Markkinointipäättäjät ovat nostaneet seuraavat toimistot vuoden voittajiksi. Onnea kaikille!

Vuoden Toimisto 2019 -voittajat:

Mainostoimistot, iso, myyntikate yli 5 miljoonaa euroa:

TBWA\Helsinki

Mainostoimistot, pieni, myyntikate 1-5 miljoonaa euroa:

Wörks

Mediatoimistot:

Carat Finland

Viestintätoimistot:

OSG Viestintä

Markkinointiteknologiatoimistot:

OIKIO Digital Performance Agency

Asiakasymmärrys ja –kokemustoimistot:

Marketing Clinic

Brändi ja design –toimistot:

Agency Leroy

Tapahtumatoimistot (uusi kategoria):

Lataamo Group

Kunniamaininnat 2019:

Luovuus ja ideointikyky: Bob the Robot

Strateginen osaaminen: Republic of Communications

Digitaalinen osaaminen: Columbia Road

Toimistot, myyntikate yli 10+ milj (uusi): TBWA\Helsinki

 

Lisätietoja:

Pia Grahn, toimitusjohtaja, Regi Research & Strategi Ab, puh. +46 70 768 8101

Kirsi Stenberg, Alma Media. kirsi.stenberg@almamedia.fi

Markkinointi & Mainonta, 2019-02-08: Laajempaa palvelutarjontaa ja parempaa projektinhallintaa – Vuoden toimisto -finalistit ovat kehittyneet aiempien raporttien avulla

Suuret mainostoimistot ovat perustaneet uutta liiketoimintaa ja muokanneet toimintatapojaan Vuoden toimisto -tutkimusraportin kautta saamansa palautteen perusteella.

”Vuoden toimisto -tutkimuksen mukaan asiakkaat haluavat meiltä yhä enemmän kokonaisvaltaista palvelua. Sen perusteella olemme lisänneet analytiikan ja digitaalisten palveluiden sekä sisältömarkkinoinnin tarjontaamme”, kertoo Vuoden toimistoksi isojen mainostoimistojen sarjassa kumpanakin viime vuonna valitun Bob the Robotin toimitusjohtaja Miska Rajasuo.

Kolmatta kertaa Vuoden toimisto -finaalissa olevan TBWA\Helsingin toimitusjohtaja Sami Tikkanen kertoo, että tutkimuksen tuloksia on sekä käytetty johtoryhmässä että jaettu koko henkilöstölle.

Viime vuoden tutkimusraportin perusteella TBWA:lla on kehitetty projektien johtamista.

”Olemme roolittaneet johtoryhmässä tietyn henkilön vastuulle projektipäälliköt ja projektijohtajat, tarkentaneet resurssienhallintaa ja projektien priorisointia viikkotasolla sekä uudistaneet palaverikäytäntöä. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön uuden ohjelmiston, jolla ohjataan resurssienhallintaa”, Tikkanen luettelee.

Myös Hasan & Partners on kehittänyt Vuoden toimisto -tutkimuksen tulosten perusteella muun muassa projektinhallintaa, kertoo toimitusjohtaja Panu Nordlund.

”Projektinhallinta pitää nähdä tapana työskennellä asiakkaiden kanssa, ei vain aikatauluina ja statusseurantana”, Nordlund sanoo.

Toimisto on kilpailussa mukana kolmatta kertaa ja nousi nyt ensimmäistä kertaa finaaliin.

”Kun arvioidaan suuria toimistoja, meidän pitää kyetä olemaan hyviä kaikessa. Vuoden toimisto -kilpailu on yksi mittari, joka kertoo, missä menemme. Ainakin tämän hetken tiedon perusteella suunta on asiakkaiden mielestä hyvä”, Nordlund sanoo.

Hänen mukaansa aina on oltava valmis muuttumaan ja tarkastelemaan uudelleen myös jo muutettuja asioita. Jatkuvan muutoksen vuoksi työskentely on Nordlundin mielestä huomattavasti vaikeampaa kuin aikaisemmin.

”Joka päivä pitää oppia lisää. Kanavat monipuolistuvat jatkuvasti, ja niitä pitää pystyä hyödyntämään. Samalla pitää pystyä hyödyntämään useampia osaajia projektia kohden. Teknologia ja data eivät ole vain yksi kohta prosessissa, vaan niitä pitää osata hyödyntää läpi projektin.”

Drama Queenin toimitusjohtaja Ilona Kangas kertoo, että toimintaa kehitetään paljon asiakkaiden arvioiden ja toiveiden perusteella. Vuoden toimisto -finaalissa nykyinen Drama Queen on ollut myös kaksi vuotta sitten vanhalla nimellään Satumaa Family Business.

”Asiakkaiden kanssa pitäisi pystyä luomaan hyvä symbioosi. Tarjoamme laajaa valikoimaa palveluita, joten asiakas on helposti monessa asiassa tekemisissä kanssamme. Viime vuonna kasvatimme voimakkaasti media- ja analytiikkapuoltamme, koska näemme, että asiakkaamme tarvitsevat sitä”, Kangas sanoo.

Mirumin toimitusjohtaja Arif Samaletdin kertoo, että Vuoden toimisto -tutkimuksen kautta saadut tiedot ovat ohjanneet toimiston kehittämistä paljon. Viime vuonna Mirum on esimerkiksi perustanut oman analytiikka- ja kasvumarkkinointiyksikön.

”Se kasvoi jo viime vuonna hyvin, ja tänä vuonna odotamme yksikölle jopa 300 prosentin kasvua”, Samaletdin sanoo.

Myös Mirumin Unkariin perustama, myös suomalaisia asiakkaita palveleva teknologiakeskus on syntynyt tutkimusraportin ja asiakasdialogin perusteella.

”Asiakkaamme ovat parhaita liiketoimintamme kehittäjiä”, Samaletdin sanoo.

Myös esimerkiksi toimiston kansainvälistyminen on lähtenyt liikkeelle asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Samoin moni muu tarjonnan laajentaminen on perustunut siihen, että liiketoimintaa on muokattu asiakkaiden tarpeiden perusteella.