Category Archives: Okategoriserade

Regi – Toimistojohtajien kysely alkaen 1.11.2022

Regin Vuoden Toimisto 2023 -tutkimus on käynnissä syyskuusta joulukuun alkuun asti ja voittavat toimistot julkistetaan 8.2.2023 järjestettävässä tapahtumassa.

Regi tekee 1.11.2022 alkaen jo 3. vuotta peräkkäin lyhyen kyselyn toimistojen johdolle nimeltään ”Toimstojohtajien kysely” jonka avulla selvitetään toimistojen sekä koko toimialan tilaa toimistojen näkökulmasta. Sama kysely tehtiin sekä 05/2020 että 10/2021. Tämän lyhyen tutkimuksen avulla on tarkoitus kartoittaa nykytilan lisäksi myös miltä tilanne näyttää 2023. Fokuksena mm. toimistojen sekä koko toimialan taloudellinen tila, kansainvälinen yhteistyö ja tulevaisuuden näkymät.

Toimistojohtajien kysely toimitetaan kaikille Markkinointiviestintäalan toimistojen johtajille 1.11.2022 ja kysely on avoinna muutaman viikon. Mikäli toimistonne ei jostain syystä ole saanut tätä kyselyä, ja haluatte osallistua ottakaa yhteyttä robin.jakobsson@regi.se.

Kyselyyn vastaaminen on anonyymiä. Laadimme löydöksistä tiedotteita mediakumppanimme Alma Median kanaviin ja kaikille toimistojohtajien kyselyyn vastanneille toimitamme yhteenvedon kyselyn tuloksista.

Vuoden Toimisto 2023 – ilmoittautuminen avoinna 16.9.2022 asti

Pohjoismaiden suurin markkinointiviestintätutkimus Vuoden Toimisto 2023 -tutkimus käynnistyy 20. syyskuuta.
Tutkimus mittaa markkinointiviestintäalan toimistojen asiakastyytyväisyyttä, ostojen tilannetta ensi vuoden kevättä silmällä pitäen, sekä koko toimialan ja markkinan trendejä.

Vuosittaisesta Vuoden Toimisto -tutkimuksesta vastaava analyysi- ja konsulttiyritys Regi toteuttaa tutkimuksen Suomessa seitsemättä kertaa ja Ruotsissa 22. kertaa. Markkinointiviestinnän ostajat antavat tutkimuksessa oman näkemyksensä toimistoyhteistyöstä ja markkinasta. Viime vuonna tutkimukseen osallistui Suomessa ennätykselliset 63 toimistoa ja tutkimuksen vastaajia oli n. 880.

Syksyn tutkimus sisältää yhä syvempää ja segmentoitunempaa dataa sekä lisää analyysejä toimialasta ja tulevista trendeistä. Vuoden Toimisto -tutkimus jatkaa myös Imago-tutkimusta, jossa selvitetään toimistoista markkinointiviestintäostajilla on positiivisin mielikuva.

Tutkimuksen mediakumppanina toimii Alma Media. Suomen johtava markkinoinnin ja viestinnän yhteisö Marketing Finland on myös Vuoden Toimisto -tutkimuksen kumppani. Marketing Finland edustaa markkinoinnin ja viestinnän palvelujen ostajia sekä palvelutarjoajia, jotka edustavat yli 90 % alan ostoista. Vuoden Toimisto 2023 gaala järjestetään 8.2.2023 Valkoisen Salin tiloissa Helsingissä.

Regi Research & Strategin Vuoden Toimisto -tutkimuksessa yli 3000 toimistojen asiakasta arvioi yhteistyötä toimistojensa kanssa. Tutkimus on tehty Ruotsissa vuodesta 2000, Suomessa vuodesta 2016 sekä Norjassa vuodesta 2015.

Linkki MRKTNG.fi juttuun: Vuoden Toimisto 2023 – ilmoittautuminen avoinna 16.9.2022 asti – MRKTNG

Lisätietoja:
Carola Katter, Business Director, Vuoden Toimisto
carola.katter@regi.se
+358 40 688 8706

Robin Jakobsson, Account Manager, Vuoden Toimisto
robin.jakobsson@regi.se
+358 44 070 8993

Vuoden Toimisto 2022 ja Agency Image 2022 voittajat

Vuoden Toimisto 2022 tutkimus on ollut erittäin korkeatasoinen tänä vuonna, ja mukaan saatiin taas edellistä vuotta enemmän toimistoja. Kolmeentoista kategoriaan lisättiin kaksi täysin uutta luokitusta: Digitoimistot sekä Sisältömarkkinointi- ja Some- toimistot. Kategorioiden mukana tutkimuksen piiriin saatiin useita uusia toimistoja. Lisäksi myönnettiin Image -nimitykset niille 3 toimistolle, joista asiakkailla oli positiivisin mielikuva.

Vuoden Toimisto 2022 -tutkimuksessa kunkin kategorian voittajaksi valikoituu toimisto, jolla on tyytyväisimmät asiakkaat. Asiakastyytyväisyys onkin toimialalla noussut viime vuodesta ja monella toimistolla asiakkaiden antama palaute kertoo todella tyytyväisistä asiakkaista. Asiakkaat kuvaavat yhteistyötään toimistonsa kanssa toimivaksi ja toimistojensa korkeaa osaamistasoa useilla osa-alueilla.

Regi Vuoden Toimisto -tutkimuksen Business Director Carola Katter toteaa, että aikaisempien vuosien tapaan kärkitoimistojen välinen kilpailu on ollut tiukkaa. Yli 5 M€ liikevaihdon mainostoimistojen kategoriassa voiton jo vei peräti neljäntenä peräkkäisenä vuotena TBWA\Helsinki, jolla asiakastyytyväisyys oli tutkimuksen mukaan kategorian korkein.

Moni muukin toimisto on jatkanut tyytyväisten asiakkaiden tuomaa voittokulkua omissa kategorioissaan. Kolmatta vuotta peräkkäin Mediatoimistot yli 2M€ -sarjassa voittaja on Initiative. Toista kertää peräkkäin Mainostoimistot 2-5 M eur voittaja on Folk Finland, Design toimistot -kategoriassa Berry Creative sekä Asiakasymmärrys- ja kokemus -kategoriassa voittaja on Kuulas Helsinki.

Kaikilla kategorioiden voittajilla on korkeat asiakastyytyväisyysarvot. Toimistot tekevät loistavaa työtä ja Regin puolesta haluamme onnitella kaikkia Vuoden Toimisto 2022 voittajia: sekä voittonsa toistavia että myös ensi kertaa voittaneita.

Regi onnittelee myös Agency Image 2022 -nimitysten kärkeen noussutta toimistoa Bob the Robot, toiseksi valittua TBWA\Helsinkiä sekä kolmanneksi valittua Ellun Kanat toimistoa.

Vuoden Toimisto 2022 voittajat kokonaisuudessaan:

Agency Image 2022
1. Bob the Robot
2. TBWA\Helsinki
3. Ellun Kanat
4. Miltton
5. Dagmar
6. SEK
7. Folk Finland
8. Ivalo Creative
8. hasan & partners
10. Wörks

Asiakasymmärrys ja –kokemustoimistot
Kuulas Helsinki

Brändi ja design-toimistot
Berry Creative

Digitoimistot
Grapevine ja OSG Agency Oy

Mainostoimistot – myyntikate yli 5 miljoonaa euroa
TBWA\Helsinki

Mainostoimistot – myyntikate 2-5 miljoonaa euroa
Folk Finland

Mainostoimistot – myyntikate 1–2 miljoonaa euroa
Karpalo Group

Mainostoimistot – myyntikate 500 t – 1 miljoonaa euroa
20/20 Helsinki

Markkinointiteknologiatoimistot
Oikio Digital Performance Agency

Mediatoimistot – Myyntikate 500t-2 miljoonaa euroa
NØRR3

Mediatoimistot – Myyntikate yli 2 miljoonaa euroa
Initiative

Sisältömarkkinointi- ja Some toimistot
Aller Ideas

Tapahtumatoimistot
Pulp Agency

Viestintätoimistot
OSG Viestintä

 

 

 

Regin Vuoden Toimisto 2022 – Imago Top 10

Tänä vuonna Vuoden Toimisto -tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta myös tietoa koskien imagoa ja toimistojen brändejä kysymällä mistä toimistoista markkinointiviestintäostajilla on positiivisin mielikuva. Vastaajat saivat valita kolme markkinointiviestintäalan toimistoa, pois lukien omansa ja ilman keskinäisen järjestyksen esittämistä näille kolmelle.

Kysymykseen vastasi yli 500 viestintä- ja markkinointijohtajaa. Tulokset ja millä toimistoilla on markkinointiviestintäostajien mukaan vahvimmat brändit ja imago (Agency Image 2022) tullaan julkistamaan Vuoden Toimisto 2022 Gaalassa 10. maaliskuuta 2022.

Alla listattuna ne 10 toimistoa joista Vuoden Toimisto 2022 tutkimuksen vastaajilla on
positiivisin mielikuva. Lista on aakkosjärjestyksessä, ilman muuta keskinäistä järjestystä.

Agency Image Suomi 2022 – Top 10:
Bob the Robot
Dagmar
Ellun Kanat
Folk Finland
hasan & partners
Ivalo Creative
Miltton
SEK
TBWA\Helsinki
Wörks

Vuoden Toimisto 2022 gaala järjestetään 10.3.2022 Bio Rex-tiloissa Helsingissä. Linkki Kauppalehden artikkeliin.

Regi julkistaa Vuoden Toimisto 2022 finalistit

Koko markkininointiviestintälan kattava Vuoden Toimisto-tutkimuksen vuoden 2022 finalistit ovat
varmistuneet. Markkinointipäättäjät ovat nostaneet 43 toimistoa finalistien joukkoon kolmestatoista eri
kategoriasta.

Regi Research & Strategin Vuoden Toimisto on sekä Suomen että Ruotsin merkittävin
markkinointiviestintälan tutkimus. Ruotsissa Regin Årets Byrå järjestettiin nyt 22. kerran ja
Suomessa jo kuudetta kertaa (vuodesta 2016). Suomessa tänä vuonna osallistuneita toimistoja oli 63.

Tutkimuksen vastaajina ovat toimistojen asiakkaina olevat markkinointipäättäjät ja tutkimukseen saatiin 871
vastausta. Alma Media toimii tutkimuksen mediapartnerina.

”Mainostoimistot ovat edelleen suurin kategoriamme mutta myös kaksi täysin uutta kategoriaa sai paljon
mielenkiintoa ja uusia osanottajia, toteaa Regin Carola Katter .” Kategorioita on tänä vuonna 13 kpl (viime
vuonna 11 kpl).

Regin Vuoden Toimisto -tutkimus tarkastelee vuosittain markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien
asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä sekä
markkinointialan kehityssuuntia. Tänä vuonna on lisäksi kartoitettu toimistojen tunnettuutta
Imagewatch osion kautta.

Tutkimuksen tarkoituksena on edesauttaa markkinointi- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden
ja toimistojen yhteistyötä, jotta koko markkinointviestintäala kehittyisi ja kasvaisi.

Vuoden Toimisto 2022 -kilpailun voittajat julkistetaan palkintogaalassa 10.3.2022 Bio Rex tilassa.

Seuraavat 43 toimistoa ovat markkinointiviestintäostajien tutkimusvastauksista valikoituneet finalistien
joukkoon.

Finalisti-toimistot ovat kategorioittain, aakkosjärjestyksessä:

Asiakasymmärrys ja –kokemustoimistot
Frankly Partners
Kuulas Helsinki

Brändi ja design-toimistot
Agency Leroy
Berry Creative
h&p Design

Digitoimistot
Grapevine
OSG Agency Oy
Red & Blue Oy
Suomen Digimarkkinointi (Digitoimisto toiminta)

Mainostoimistot – myyntikate yli 5 miljoonaa euroa
Bob the Robot
hasan & partners
TBWA\Helsinki

Mainostoimistot – myyntikate 2-5 miljoonaa euroa
Drama Queen Communications
Folk Finland
Nitro

Mainostoimistot – myyntikate 1–2 miljoonaa euroa
Brandkind
Hansdotter Oy
Karpalo Group
NTRNZ Media
Ryhmä Creative Agency
Superson Oy
Unfair Lean Marketing

Mainostoimistot – myyntikate 500 t – 1 miljoonaa euroa
20/20 Helsinki
Grano Diesel
Grundlage
Kauas Creative Oy
Kaimana (Mainostoimisto toiminta)

Markkinointiteknologiatoimistot
Arvo Partners
ID BBN
Oikio Digital Performance Agency
Suomen Digimarkkinointi

Mediatoimistot – Myyntikate 500t-2 miljoonaa euroa
NØRR3

Mediatoimistot – Myyntikate yli 2 miljoonaa euroa
Initiative
OMD Finland

Sisältömarkkinointi- ja Some toimistot
Aller Ideas
Asennemedia
Kurio Oy
MySome
Troot

Tapahtumatoimistot
Pulp Agency

Viestintätoimistot
OSG Viestintä
Kaimana
TBWA\Helsinki (Viestintätoimisto toiminta)

Kauppalehti artikkeli löytyy tämän linkin takaa.

REGI RESEARCH & STRATEGI
Regi on yli 25 vuoden ajan suorittanut tutkimuspohjaisia markkina-analyysejä ja kontultointa strategisen päätöksenteon ja liiketoiminnan kehityksen tueksi. Räätälöimme tutkimuksia ja suoritamme neuvonantoja erityisesti B2B-aloilla. Lue lisää www.regi.se

LISÄTIETOJA:
Carola Katter, Business Director, Vuoden Toimisto
carola.katter@regi.se
+358 40 688 8706