Category Archives: Okategoriserade

Regin Vuoden Toimisto 2023 – Agency Image Top 10

Tänä vuonna Vuoden Toimisto -tutkimuksessa kysyttiin jo toisena peräkkäisenä vuotena vastaajilta
tietoa koskien imagoa ja toimistojen brändejä kysymällä mistä toimistoista markkinointiviestintä
ostajilla on positiivisin mielikuva. Vastaajat saivat valita kolme markkinointiviestintäalan toimistoa,
pois lukien omansa ja ilman keskinäisen järjestyksen esittämistä näille kolmelle.

Linkki Kauppalehden juttuun tässä: Näillä markkinointiviestintäalan toimistoilla on paras imago alan ammattilaisten keskuudessa | Kauppalehti

Kysymykseen vastasi tänäkin vuonna yli 500 viestintä- ja markkinointijohtajaa. Tulokset ja millä toimistoilla on
markkinointiviestintäostajien mukaan vahvimmat brändit ja imago (Agency Image 2023) tullaan julkistamaan
Vuoden Toimisto 2023 Gaalassa 8.helmikuuta 2023.

Alla listattuna ne 10 toimistoa joista Vuoden Toimisto 2023 tutkimuksen vastaajilla on
positiivisin mielikuva. Tänä vuonna 10. sija on jaettu kolmen toimiston kesken, siksi listalla on 12 toimistoa.

Lista on aakkosjärjestyksessä, ilman muuta keskinäistä järjestystä.

Agency Image 2023 – Top 10:
Aava & Bang
Avidly
Bob the Robot
Dagmar
Ellun Kanat
Folk Finland
hasan & partners
Ivalo Creative
Miltton
TBWA\Helsinki
Viestintätoimisto Kaiku
Wörks

Vuoden Toimisto tutkimuksesta
Regi Research & Strategin Vuoden Toimisto -tutkimus on sekä Suomen että Ruotsin merkittävin
markkinointiviestintälan tutkimus jossa yli 3000 toimistojen asiakasta arvioi yhteistyötä toimistojensa
kanssa. Tutkimus on Ruotsissa tehty jo vuodesta 2000 ja Suomessa vuodesta 2016, sekä Norjassa vuodesta
2015. Vuoden Toimisto 2023 gaala järjestetään 8.2.2023 Valkoinen Sali -tiloissa Helsingissä.

REGI RESEARCH & STRATEGI
Regi on yli 25 vuoden ajan suorittanut tutkimuspohjaisia markkina-analyysejä ja kontultointa strategisen päätöksenteon ja liiketoiminnan kehityksen tueksi. Räätälöimme tutkimuksia ja suoritamme neuvonantoja erityisesti B2B-aloilla. Lue lisää www.regi.se

LISÄTETOJA:

Carola Katter, Business Director, Vuoden Toimisto
carola.katter@regi.se
+358 40 688 8706

Regi julkistaa Vuoden Toimisto 2023 finalistit

Markkininointiviestintälan Vuoden Toimisto-tutkimuksen vuoden 2023 finalistit ovat varmistuneet. Tänä vuonna markkinointipäättäjät ovat nostaneet 44 toimistoa finalistien joukkoon neljästätoista eri kategoriasta. Linkki Kauppalehden juttuun tässä: Tässä ovat Vuoden Toimisto -finalistit | Kauppalehti

Regin Vuoden Toimisto on sekä Suomen että Ruotsin merkittävin markkinointiviestintälan tutkimus. Ruotsissa Regin Årets Byrå järjestettiin nyt 23. kerran ja Suomessa jo seitsemättä kertaa (vuodesta 2016). Suomessa tutkimus sai asiakasarvioita jopa 141 markkinointiviestintätoimistolle.

Tutkimuksen vastaajina ovat toimistojen asiakkaina olevat markkinointipäättäjät ja tutkimukseen saatiin n. 950 vastausta. Alma Media toimii tutkimuksen mediapartnerina.

Tämän vuoden tutkimukseen olemme saaneet kaikkiin kategorioihin mukaan mielenkiintoisia toimistoja. Olemme erityisen mielissämme että saimme Asiakasymmärrys/kokemus- ja Tapahtumatoimistot kategorioihin mukaan lisää toimistoja, kun viime vuonna osanotto näissä oli vähäisempää, toteaa Regin Carola Katter .” Kategorioita on tänä vuonna 14 kpl (viime vuonna 13 kpl).

Regin Vuoden Toimisto -tutkimus tarkastelee vuosittain markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä sekä markkinointialan kehityssuuntia. Tänä vuonna jatkettiin ja laajennettiin viime vuoden toimistojen tunnettuutta kartoittavaa Image-kysely osiota.

Tutkimuksen tarkoituksena on edesauttaa markkinointi- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden
ja toimistojen yhteistyötä, jotta koko markkinointviestintäala kehittyisi ja kasvaisi.

Vuoden Toimisto 2023 -kilpailun voittajat julkistetaan palkintogaalassa 8.2.2023 Valkoinen Sali tilassa.

Seuraavat 44 toimistoa ovat markkinointiviestintäostajien tutkimusvastauksista valikoituneet finalistien joukkoon.

Finalisti-toimistot ovat kategorioittain, aakkosjärjestyksessä:

Asiakasymmärrys- ja kokemustoimistot

Kuulas Helsinki
Nepa
nSight

Brändi- ja designtoimistot

Berry Creative

Digitoimistot

Barabra
Evermade
OSG Agency
Red & Blue

Mainostoimistot myyntikate 500t-1M EUR

20/20 Helsinki
Def Agency
Diamonds Helsinki

Mainostoimistot myyntikate 1M-2M EUR

Brandkind
Grano Diesel
Grundlage
Hansdotter
Karpalo Group
NTRNZ Media

Mainostoimistot myyntikate 2M-3M EUR

Folk Finland
Ivalo Creative
Reaktor Creative
Sherpa

Mainostoimistot myyntikate 3M-4M EUR

Nitro
Superson
Wörks

Mainostoimistot myyntikate 4M + EUR

Drama Queen Communications
TBWA\Helsinki
Valve

Markkinointiteknologiatoimistot

Suomen Digimarkkinointi
Verkkoasema

Mediatoimistot myyntikate 500t-2M EUR

NØRR3

Mediatoimistot myyntikate 2M + EUR

Initiative
OMD Finland
Virta Helsinki

Sisältömarkkinointi ja SOME toimistot

Aller Ideas
Asennemedia
Era Content
Grapevine
Indieplace

Tapahtumatoimistot

Idea Group
Lataamo Group
Pulp Agency

Viestintätoimistot

OSG Viestintä
Tulus
Viestintätoimisto Kaiku

 

REGI RESEARCH & STRATEGI

Regi on yli 25 vuoden ajan suorittanut tutkimuspohjaisia markkina-analyysejä ja kontultointa strategisen päätöksenteon ja liiketoiminnan kehityksen tueksi. Räätälöimme tutkimuksia ja suoritamme neuvonantoja erityisesti B2B-aloilla. Lue lisää www.regi.se

LISÄTETOJA:

Carola Katter, Business Director, Vuoden Toimisto
carola.katter@regi.se
+358 40 688 8706

 

Regi tutki – tältä näytti markkinointiviestintätoimistojen vuosi 2022

Regin Marraskuun 2022 markkinointiviestintäalan toimistojohtajien tutkimuksesta ilmenee, että noin puolet vastaajista kokee vuoden olleen erittäin positiivinen tai positiivinen, ja 40 % oli sitä mieltä, että vuosi 2022 on ollut neutraali. Edellisessä tutkimuksessamme (Marraskuu 2021) jopa 96 prosentilla oli erittäin positiivinen tai positiivinen näkemys markkinatilanteesta, kun taas huhtikuussa 2020 jopa 94 % koki markkinatilanteen negatiivisena. Tilanne on vuoden 2022 lopussa edelleen positiivinen, vaikkakin toimistojohtajien näkemys on muuttunut vuoden takaisesta neutraalimmaksi.

Kaksi kolmesta toimistojohtajasta arvioi, että asiakasmäärä oli merkittävin positiivinen tekijä, joka vaikutti toimistojen liiketoimintaan vuonna 2022. Toimistojohtajista 44 % arvioi, että positiivisimmat tekijät olivat toimeksiantojen määrä ja koko. Näiden tekijöiden vaikutus oli merkittävämpi kuin makrotalouden tekijöiden kuten sodan, inflaation ja epidemian vaikutukset, vaikkakin ne näkyivät toimistojen toiminnassa muuttuneina markkinatilanteina ja muutoksina asiakkaiden toimintaympäristössä. Toimistojohtajista 70 % arvioi makrotekijöistä sodan (Ukrainan sota), 56 % arvioi inflaation, 36 % energian hintojen ja 33 % epidemian (Covid-19) vaikuttaneen muuttuneisiin markkinatilanteisiin eniten.

Lisää asiakkaita ja toimeksiantoja. Lisääntyneet asiakkuudet ja suurempi määrä toimeksiantoja ovat vaatineet enemmän resursseja, ja noin puolet toimistojohtajista vastaakin, että lisääntyneet henkilöstökulut ovat vaikuttaneet negatiivisesti liiketoimintaan vuonna 2022.

– ”Vastaukset kuvaavat hyvin sitä, että makrotekijöiden muutoksista huolimatta toimistojen isoin haaste oli mikrotaloudellisella tasolla sama vuonna 2021 ja 2022 – henkilöstöresurssit ja niiden saatavuus. Makrotekijöiden kaikki vaikutukset eivät vuonna 2022 vielä kokonaisuudessaan ole laskeutuneet toimintaan asti (esim. inflaatio ja sähkön hinnat), mutta ennakointia näihin on jo havaittu myös tässä kyselyssä, toteaa Regin Business Director, Carola Katter.”

Toimistojohtajien suurin haaste on muuttumaton: Regin viime vuoden tutkimuksen (Marraskuu 2021) mukainen isoin haaste liittyi resursseihin ja rekrytointiin, ja tämä oli edelleen myös 2022 toimistojen suurin haaste. Muita merkittäviä haasteita vuonna 2022 oli: henkilöstön säilyttäminen, uusasiakashankinta, asiakashallinta/asiakkaiden säilyttäminen sekä taloudelliset kysymykset. Tämän lisäksi epävarma makrotilanne vaikeuttaa sekä toimistojen että toimistojen asiakkaiden kykyyn suunnitella tulevaa.

Makrotaloudellinen tilanne vaikuttaa vuoden 2023 suunnitteluun: Toimistojen johtajilta kysyttiin, miten he suhtautuvat vuoden 2023 alkamiseen, ja noin 60 % on joko hyvin huolissaan tai jonkin verran huolissaan ja 40 % vastasi, että he eivät ole huolissaan vuodesta 2023. Toimistojohtaja-kyselyn tulokset vuodelle 2023 esitellään erillisessä lehdistötiedotteessa.

Carola Katter, Business Director, Regi Research & Strategi

Tutkimus tehtiin 1.−23.11.2022 markkinointiviestintätoimistojen ylimmälle johdolle Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada kuva nykytilanteesta ja tietoa, mitä alalla on tapahtunut marraskuusta 2021 lähtien. Tutkimukseen vastasi 65 suomalaisen toimiston johtajaa. Regi on yli 25 vuoden ajan suorittanut tutkimuspohjaisia markkina-analyysejä ja konsultointia strategisen päätöksenteon ja liiketoiminnan kehityksen tueksi. Räätälöimme tutkimuksia ja suoritamme neuvonantoja erityisesti B2B-aloilla. Lue lisää www.regi.se

Regi – Toimistojohtajien kysely alkaen 1.11.2022

Regin Vuoden Toimisto 2023 -tutkimus on käynnissä syyskuusta joulukuun alkuun asti ja voittavat toimistot julkistetaan 8.2.2023 järjestettävässä tapahtumassa.

Regi tekee 1.11.2022 alkaen jo 3. vuotta peräkkäin lyhyen kyselyn toimistojen johdolle nimeltään ”Toimstojohtajien kysely” jonka avulla selvitetään toimistojen sekä koko toimialan tilaa toimistojen näkökulmasta. Sama kysely tehtiin sekä 05/2020 että 10/2021. Tämän lyhyen tutkimuksen avulla on tarkoitus kartoittaa nykytilan lisäksi myös miltä tilanne näyttää 2023. Fokuksena mm. toimistojen sekä koko toimialan taloudellinen tila, kansainvälinen yhteistyö ja tulevaisuuden näkymät.

Toimistojohtajien kysely toimitetaan kaikille Markkinointiviestintäalan toimistojen johtajille 1.11.2022 ja kysely on avoinna muutaman viikon. Mikäli toimistonne ei jostain syystä ole saanut tätä kyselyä, ja haluatte osallistua ottakaa yhteyttä robin.jakobsson@regi.se.

Kyselyyn vastaaminen on anonyymiä. Laadimme löydöksistä tiedotteita mediakumppanimme Alma Median kanaviin ja kaikille toimistojohtajien kyselyyn vastanneille toimitamme yhteenvedon kyselyn tuloksista.

Vuoden Toimisto 2023 – ilmoittautuminen avoinna 16.9.2022 asti

Pohjoismaiden suurin markkinointiviestintätutkimus Vuoden Toimisto 2023 -tutkimus käynnistyy 20. syyskuuta.
Tutkimus mittaa markkinointiviestintäalan toimistojen asiakastyytyväisyyttä, ostojen tilannetta ensi vuoden kevättä silmällä pitäen, sekä koko toimialan ja markkinan trendejä.

Vuosittaisesta Vuoden Toimisto -tutkimuksesta vastaava analyysi- ja konsulttiyritys Regi toteuttaa tutkimuksen Suomessa seitsemättä kertaa ja Ruotsissa 22. kertaa. Markkinointiviestinnän ostajat antavat tutkimuksessa oman näkemyksensä toimistoyhteistyöstä ja markkinasta. Viime vuonna tutkimukseen osallistui Suomessa ennätykselliset 63 toimistoa ja tutkimuksen vastaajia oli n. 880.

Syksyn tutkimus sisältää yhä syvempää ja segmentoitunempaa dataa sekä lisää analyysejä toimialasta ja tulevista trendeistä. Vuoden Toimisto -tutkimus jatkaa myös Imago-tutkimusta, jossa selvitetään toimistoista markkinointiviestintäostajilla on positiivisin mielikuva.

Tutkimuksen mediakumppanina toimii Alma Media. Suomen johtava markkinoinnin ja viestinnän yhteisö Marketing Finland on myös Vuoden Toimisto -tutkimuksen kumppani. Marketing Finland edustaa markkinoinnin ja viestinnän palvelujen ostajia sekä palvelutarjoajia, jotka edustavat yli 90 % alan ostoista. Vuoden Toimisto 2023 gaala järjestetään 8.2.2023 Valkoisen Salin tiloissa Helsingissä.

Regi Research & Strategin Vuoden Toimisto -tutkimuksessa yli 3000 toimistojen asiakasta arvioi yhteistyötä toimistojensa kanssa. Tutkimus on tehty Ruotsissa vuodesta 2000, Suomessa vuodesta 2016 sekä Norjassa vuodesta 2015.

Linkki MRKTNG.fi juttuun: Vuoden Toimisto 2023 – ilmoittautuminen avoinna 16.9.2022 asti – MRKTNG

Lisätietoja:
Carola Katter, Business Director, Vuoden Toimisto
carola.katter@regi.se
+358 40 688 8706

Robin Jakobsson, Account Manager, Vuoden Toimisto
robin.jakobsson@regi.se
+358 44 070 8993