Category Archives: Okategoriserade

Regi julkistaa Vuoden Toimisto 2022 finalistit

Koko markkininointiviestintälan kattava Vuoden Toimisto-tutkimuksen vuoden 2022 finalistit ovat
varmistuneet. Markkinointipäättäjät ovat nostaneet 43 toimistoa finalistien joukkoon kolmestatoista eri
kategoriasta.

Regi Research & Strategin Vuoden Toimisto on sekä Suomen että Ruotsin merkittävin
markkinointiviestintälan tutkimus. Ruotsissa Regin Årets Byrå järjestettiin nyt 22. kerran ja
Suomessa jo kuudetta kertaa (vuodesta 2016). Suomessa tänä vuonna osallistuneita toimistoja oli 63.

Tutkimuksen vastaajina ovat toimistojen asiakkaina olevat markkinointipäättäjät ja tutkimukseen saatiin 871
vastausta. Alma Media toimii tutkimuksen mediapartnerina.

”Mainostoimistot ovat edelleen suurin kategoriamme mutta myös kaksi täysin uutta kategoriaa sai paljon
mielenkiintoa ja uusia osanottajia, toteaa Regin Carola Katter .” Kategorioita on tänä vuonna 13 kpl (viime
vuonna 11 kpl).

Regin Vuoden Toimisto -tutkimus tarkastelee vuosittain markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien
asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä sekä
markkinointialan kehityssuuntia. Tänä vuonna on lisäksi kartoitettu toimistojen tunnettuutta
Imagewatch osion kautta.

Tutkimuksen tarkoituksena on edesauttaa markkinointi- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden
ja toimistojen yhteistyötä, jotta koko markkinointviestintäala kehittyisi ja kasvaisi.

Vuoden Toimisto 2022 -kilpailun voittajat julkistetaan palkintogaalassa 17.2.2022 Bio Rex tilassa.

Seuraavat 43 toimistoa ovat markkinointiviestintäostajien tutkimusvastauksista valikoituneet finalistien
joukkoon.

Finalisti-toimistot ovat kategorioittain, aakkosjärjestyksessä:

Asiakasymmärrys ja –kokemustoimistot
Frankly Partners
Kuulas Helsinki

Brändi ja design-toimistot
Agency Leroy
Berry Creative
h&p Design

Digitoimistot
Grapevine
OSG Agency Oy
Red & Blue Oy
Suomen Digimarkkinointi (Digitoimisto toiminta)

Mainostoimistot – myyntikate yli 5 miljoonaa euroa
Bob the Robot
hasan & partners
TBWA\Helsinki

Mainostoimistot – myyntikate 2-5 miljoonaa euroa
Drama Queen Communications
Folk Finland
Nitro

Mainostoimistot – myyntikate 1–2 miljoonaa euroa
Brandkind
Hansdotter Oy
Karpalo Group
NTRNZ Media
Ryhmä Creative Agency
Superson Oy
Unfair Lean Marketing

Mainostoimistot – myyntikate 500 t – 1 miljoonaa euroa
20/20 Helsinki
Grano Diesel
Grundlage
Kauas Creative Oy
Kaimana (Mainostoimisto toiminta)

Markkinointiteknologiatoimistot
Arvo Partners
ID BBN
Oikio Digital Performance Agency
Suomen Digimarkkinointi

Mediatoimistot – Myyntikate 500t-2 miljoonaa euroa
NØRR3

Mediatoimistot – Myyntikate yli 2 miljoonaa euroa
Initiative
OMD Finland

Sisältömarkkinointi- ja Some toimistot
Aller Ideas
Asennemedia
Kurio Oy
MySome
Troot

Tapahtumatoimistot
Pulp Agency

Viestintätoimistot
OSG Viestintä
Kaimana
TBWA\Helsinki (Viestintätoimisto toiminta)

Kauppalehti artikkeli löytyy tämän linkin takaa.

REGI RESEARCH & STRATEGI
Regi on yli 25 vuoden ajan suorittanut tutkimuspohjaisia markkina-analyysejä ja kontultointa strategisen päätöksenteon ja liiketoiminnan kehityksen tueksi. Räätälöimme tutkimuksia ja suoritamme neuvonantoja erityisesti B2B-aloilla. Lue lisää www.regi.se

LISÄTIETOJA:
Carola Katter, Business Director, Vuoden Toimisto
carola.katter@regi.se
+358 40 688 8706

Vuoden Toimisto 2022 osallistujat ovat varmistuneet!

VUODEN TOIMISTO 2022 – MUKANA ON 63 MARKKINOINIVIESTINTÄ ALAN TOIMISTOA.

Vuoden Toimisto 2022-tutkimuksessa on tänä vuonna kaksi uutta kategoriaa ja yhteensä 13 kategoriaa. Suurin kategoria on edelleen Mainostoimisto- kategoria joka on jaettu neljään eri kokoluokkaan. Moni tutkimuksessa mukana oleva toimisto on ollut mukana jo vuodesta 2016, ja monta uutta toimistoa on lisäksi myös tullut mukaan varsinkin uusien kategorioiden Sisältömarkkinointi- ja Some toimistot että Digitoimisto kategorioiden alle. Osallistuvia toimistoja on 63 kpl. (viime vuonna 53 toimistoa) ja nämä on nyt jaettu 13.  kategoriaan.

Tutkimuksen vastaajina ovat toimistojen asiakkaat eli markkinointiviestinnän ostajat. Kilpailuosuuteen osallistuakseen toimistoilta vaaditaan tänä vuonna vähintään 6 asiakasvastausta. Alma Media toimii tutkimuksen mediapartnerina ja Norstat Finland tutkimuskumppanina.

Vuoden Toimisto 2022 osallistuvat toimistot ovat listattu alla aakkosjärjestyksessä, ilman mitään muuta ranking tietoa.

VUODEN TOIMISTO 2022 OSALLISTUJAT:

Asiakasymmärrys ja –kokemustoimistot
Frankly Partners
Kuulas Helsinki

Brändi ja design-toimistot
Agency Leroy
Berry Creative
BOND
h&p Design

Digitoimistot
Evermade
Grapevine
OSG Agency Oy
Red & Blue Oy
Redland (Digitoimisto toiminta)
Suomen Digimarkkinointi (Digitoimisto toiminta)

Mainostoimistot – myyntikate yli 5 miljoonaa euroa
Avidly
Bob the Robot
hasan & partners
TBWA\Helsinki
Valve

Mainostoimistot – myyntikate 2-5 miljonaa euroa
Drama Queen Communications
Folk Finland
IVALO Creative
Mainostoimisto ILME
Nitro
Redland
Wörks

Mainostoimistot – myyntikate 1-2 miljoonaa euroa
Brandkind
Hansdotter Oy
Karpalo Group
NTRNZ Media
Parcero Marketing Partners
Ryhmä Creative Agency
Sherpa
Superson Oy
Unfair Lean Marketing

Mainostoimistot – myyntikate 500t – 1 miljoonaa euroa
20/20 Helsinki
Blink Helsinki
Grano Diesel
Grundlage
Kauas Creative Oy
Marvelous Finland
Kaimana (Mainostoimisto toiminta)
Staart

Markkinointiteknologiatoimistot
Arvo Partners
Avaus
ID BBN
Oikio Digital Performance Agency
R3al Helsinki
Suomen Digimarkkinointi

Mediatoimistot – Myyntikate 500t-2 miljoonaa euroa
NØRR3

Mediatoimistot – Myyntikate yli 2 miljoonaa euroa
Initiative
OMD Finland
Virta Helsinki

Sisältömarkkinointi- ja Some toimistot
Aller Ideas
Asennemedia
Indieplace
Kurio Oy
Kuulu Oy
MySome
Troot

Tapahtumatoimistot
Pulp Agency

Viestintätoimistot
Kaiku Helsinki
OSG Viestintä
Kaimana
TBWA\Helsinki (Viestintätoimisto toiminta)

Markkinointiviestintäalan täyskäännös – kasvua ja kasvukipuja

Toimitusjohtajien mukaan kasvun tuoma paine toimistoissa lisääntyy, paljastaa Regi Research & Strategin uunituore kysely.

Tilanne on positiivinen. Kysyntä kasvaa. Kasvu on fokuksessa. Regin viimeisin tutkimus (Marraskuussa 2021) markkinointiviestintäalan toimistojen johtajille kertoo massiivisesta muutoksesta toimialalla. 18 kuukauden aikana markkina on tehnyt täyskäännöksen ja nyt 96% toimistoilla on positiivinen tai erittäin positiivinen näkemys markkinatilanteesta. Huhtikuussa 2020 tilanne oli lähes käänteinen: vielä tuolloin 94% koki markkinatilanteen negatiivisena tai erittäin negatiivisena.

Toimistojohtajat kokevat kasvavaa kysyntää sekä olemassa olevilta että uusilta asiakkailta. Huhtikuussa 2020 haasteet koostuivat leikkauksista, lykkääntyneistä projekteista, pienennetyistä budjeteista, lomautuksista ja irtisanomisista. Tätä kirjoitettaessa 18 kuukautta myöhemmin tutkimuksemme osoittaa, että tilanne on positiivinen. Mutta myös paljon uusia haasteita on syntynyt kasvavasta kysynnästä.

Toimistojohtajien suurimmat haasteet yhdellä sanalla: resurssipula. Vaikeudet syntyvät projektien resurssoinnista ja oikeiden resurssien löytämisestä. Regin Huhtikuun 2020 tutkimuksen mukaan alalla päällimäisenä tuolloin olivat lomautukset ja irtisanomisuhat. Tänään suurin haaste on rekrytoida oikein sekä henkilöstön säilyttäminen. Tutkimus osoittaa, että alalla on pulaa kokeneemmista osaajista sekä digitaalisten palvelujen tuottamisen osaajista. Kilpailu asiantuntijoista on kovaa ja toimistot kilpailevat suurelta osin samoista resursseista etenkin digipuolella. Työhakemuksia on myös tullut yhä vähemmän perinteisten kanavien kautta vapaana oleviin positioihin. Hyvä johtaminen sekä tasapaino työn- ja vapaa-ajan välillä on myös nostettu tärkeiksi asioiksi nyt kun toimiala alkaa käymään ylikierroksilla.

Kasvava kysyntä markkinoinviestintäpalveluille on posiitivista toimistoille, mutta se myös tuo mukanaan kasvukipuja. Toimistojen johtajien paine käsitellä sekä sisäisiä että ulkoisia asioita lisääntyy. Sisäinen resurssivaje ei ole optimaalista asiakastoimituksissa. Tämä yhtälö on hyvä pitää mielessä, kun johtaa menestyksestä toimistoa ja kun haluaa onnistuneesti houkutella parhaita resursseja.

Digitalisaatiolla on edelleen korkea prioriteetti. Toimistot kokevat olevansa yhä parempia digitaalisuuden osalta, mutta painottavat että työ jatkuu ja digitalisoinnilla on edelleen korkea prioriteetti. Regin Huhtikuun 2020 tutkimuksessa toimistot ennustivat, että toimintojen digitalisoiminen lisääntyisi. Nyt voimme vahvistaa, että yhteydenpito ja viestintä asiakkaiden ja toimistojen välillä todellakin on digitalisoitunut samalla tavalla kuin muillakin aloilla. Marraskuussa 2021 toimistojohtajat arvioivatkin, että jatkossa 60% tapaamisista asiakkaiden ja toimistojen välliä ovat digitaalisia ja vain 40% fyysisiä tapaamisia.

Asiakastyytyväisyys ja tulosten mittaaminen fokuksessa. Samalla kun toimeksiannot vähentyivät pandemian aikana, tutkimuksemme osoittaa että markkinointiviestintäalalle on ominaista läheinen yhteistyö ja hyvät suhteet asiakkaisiin. Viimeisin tutkimuksemme osoittaa myös, että asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi on markkinointiviestinnällä aikaansaatujen tulosten mittaamisen oltava ytimessä.

Paineiden ollessa suurimmillaan on toimistojohtajien priorisoitava asiakassuhteita sekä oltava äärimmäisen herkkiä ja reagointivalmiita heidän tarpeilleen. Ammattimaisuuden lisääminen asiakassuhteisiin tapahtuu asettamalla selkeät tavoitteet ja tulosten seuranta ja mittaaminen. Me Regillä emme voi liikaa korostaa hyvien asiakassuhteiden tärkeyttä ja yhteistyön jatkuvaa kehittämistä toimistojen ja asiakkaiden välillä. Varsinkin nyt kun asiat toimivat ja kaikilla paljon tekemistä!

– Robert Skölfman, CEO Regi Research & Strategi

Kysely suoritettiin 3-12.11.2021 markkinointiviestintätoimistojen ylimmälle johdolle Suomessa. Kyselyn tavoitteena oli saada kuva nykytilanteesta ja tietoa siitä, mitä alalla on tapahtunut Regin huhtikuussa 2020 tekemän kyselyn jälkeen. Kysely toimitettiin 65 toimiston toimistojohtajalle ja noin puolet vastasi kyselyyn. Analyysiyritys Regi haluaa tukea markkinointiviestintäalan toimintaa tarjoamalla näkemyksiä sekä ostajilta että toimistojohtajilta. Regin laajin tutkimus Suomessa, eli Vuoden Toimisto 2022 tutkimuksen tulokset julkaistaan tapahtumassa 27.1.2022 joka järjestetään Bio Rex Lasipalatsin tiloissa.

Julkaistu 29.11.2021
Kirjoittaja: Regi Research & Strategi
Lähde: https://www.kauppalehti.fi/kumppanisisallot/regi/markkinointiviestintaalan-tayskaannos-kasvua-ja-kasvukipuja/

Uutta Vuoden Toimisto 2022 tutkimuksessa

Tässä seuraa lyhyt kuvaus Vuoden Toimisto 2022 uudistuksista:

ImageWatch tutkimus

Tutkimuksessa on tänä vuonna myös image-osa, jonka tarkoituksena on tutkia toimistojen brändien vahvuutta. Image-osa korvaa osittain aikaisempien vuosien teema-osion, joten myös tutkimuksen pituus lyhenee hieman.

Key Performance indikaattorit (KPI) ja analyysit

Viime vuoden tutkimuksen raportteihin sisällytimme KPI-mittareita, ja nämä avainluvut esitetään myös yhdellä KPI Scorecard sivulla.  Lisäksi laadimme sekä CSI- analyysin että Regi-analyysin tutkimuksen tuloksista. Näiden KPI- mittareiden sekä analyysien tarkoituksena on kiteyttää ja esittää Regin tutkimuksen löydökset mitä tulee sekä toimiston vahvuuksiin että mahdollisesti kehitettäviin kohtiin.

Uudet kategoriat

Vuoden Toimisto 2022 tutkimuksessa on kaksi uutta kategoriaa (sisältömarkkinointitoimistot ja digitoimistot), joiden tarkoituksena on heijastaa ja kattaa mahdollisimman suuren osan toimialan toimistojen toimintakentästä. Uudet kategoriat yhdistettynä imago-tutkimukseen tarjoaa mielenkiintoisen lisäyksen Vuoden Toimisto tutkimukseen.

Vuoden Toimisto 2022 gaala

Regi järjestää Vuoden Toimisto -gaalan tammikuussa 2022. Regi haluaa näin antaa toimistoille mahdollisuuden markkinoida menestystään tutkimuksessa ja kilpailussa pidempään kuin viime vuoden 2021-tutkimuksessa. Regi Raportit toimitetaan myös niin pian kuin mahdollista sekä kenttäjakson että tulosjulkistuksen jälkeen.

Paras Työnantaja 2022

Paras Työnantaja-tutkimus järjestetään Suomessa tänä vuonna mikäli tarpeeksi moni toimisto on kiinnostunut tästä tutkimuksesta. Lisätietoja tutkimuksesta myöhemmin.

Regin toimitusjohtaja Robert Skölfman kommentoi:

Näillä uutuuksilla parannamme tutkimuksen laatua jälleen pykälän verran. On jännittävää myös edelleen mitata sekä asiakkaiden että työntekijöiden käsityksiä. Imago-tutkimus täydentää myös merkittävästi toimistojen omaa markkinointityötä, etenkin suurimpien toimistojen kohdalla”

– Robert Skölfman, toimitusjohtaja ja perustaja.

REGI:

Regi on 25 vuoden ajan suorittanut tutkimuspohjaisia markkina-analyysejä ja konsultointia strategisen päätöksenteon ja liiketoiminnan kehityksen tueksi. Räätälöimme tutkimuksia ja suoritamme neuvonantoa erityisesti B2B -aloilla.

Kauppalehti: Vuoden Toimisto -tutkimuksessa vuodesta toiseen menestyvien toimistojen johtajat kertovat miten he sen tekevät

Kolme Vuoden toimisto -tutkimuksessa­ ­vuodesta toiseen priimuksina juhlivan toimiston johtajaa kertoo, miten he pitävät asiakkaansa tyytyväisinä.

Viime torstaina julkistettiin tämän vuoden parhaimmisto Vuoden toimisto -tutkimuksessa. Suomessa vuodesta 2016 tehdyssä tutkimuksessa kestosuosikit alkavat jo erottua. Miten ne sen tekevät?

”Olemme vuosia panostaneet sisäiseen kulttuuriin, joka siivittää luovaa tekemistämme. Voittava luova työ taas johtaa hyvään asiakastyytyväisyyteen. Kaava on yksinkertainen, mutta hankala monistaa tai kopioida”, TBWA Helsingin toimitusjohtaja Sami Tikkanen kiteyttää.

TBWA Helsinki voitti isojen toimistojen sarjan, myyntikate yli viisi miljoonaa. Se jatkoi jo vuodesta 2019 jatkunutta voittokulkuaan.

Vuoden toimisto on kotimaisen markkinointi-, mainos- ja viestintätoimistoalan kattava tutkimus, jossa sijoittuminen perustuu asiakkaiden antamiin vastauksiin.

Mediatoimistojen sarjan voitti nimensä muuttanut Initiative (entinen IUM). Se voitti myös viime vuonna ja vuonna 2018.

Viestintätoimistojen sarjassa ykköseksi nousi Republic, joka on voittanut sarjansa myös vuosina 2017, 2018 ja 2020. Republic voitti myös pienten mainostoimistojen, myyntikate 550 000 – 1 000 000, sarjan.

Republicin toimitusjohtaja Hasse Eranka painottaa tiiviin asiakassuhteen merkitystä.

”Teemme asiakkaidemme kanssa tiivistä päivittäistä yhteistyötä ja haluamme, että kaikessa tekemisessämme asiakkaiden suuntaan paistaa se, että välitämme aidosti heidän menestymisestään, koska heidän menestymisensä on myös meidän menestyksemme.”

Initiativen operatiivisen johtajan Katri Laitisen mukaan ylipäänsä se, että heidän asiakkaansa ovat käyttäneet aikaansa ja vastanneet laajaan tutkimukseen, kertoo siitä, että asiakkuussuhteet ovat vahvoja.

”Meillä on asiakastyytyväisyys keskiössä. Seuraamme NPS:n kehittymistä jatkuvasti. Perehdymme asiakkaan liiketoimintaan, ja vahvuutemme on se, että pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisesti palveluita markkinoinnin tekemiseen. Kun asiakassuhteet ovat hyvät, keskusteluyhteys on koko ajan auki.”

NPS eli Net Promoter Score on asiakasuskollisuuden mittari.

IPG Mediabrandsiin kuuluva Initiative pyrkii olemaan markkinointiteknologian etujoukoissa, ja siinä auttavat myös kansainvälisen ketjun strategia- ja työkalukoulutukset.

”Ketteryys ja nopeus, asiakasymmärrys ja data, teknologia ja kompetenssit ja luovuus. Samoja asioita nousee tutkimuksessa asiakkaiden mielestä tärkeimmistä kehitysalueista”, Laitinen luettelee toimistonsa vahvuuksia.

”Toimintaamme ohjaavat vilpittömyys, välittäminen, avoimuus ja rohkeus. Tämä koskee sekä työyhteisömme sisäistä tekemistä, että asiakastyötä. Meillä jätetään egot eteisen naulakkoon”, Eranka puolestaan toteaa.

Entä mistä viime aikojen työstä voittajat ovat erityisen ylpeitä?

Laitinen: ”Erityisen ylpeä olen siitä, miten hyvin olemme nyt korona-aikana pystyneet palvelemaan asiakkaitamme tauotta ja jatkamaan toimintaamme tehokkaasti. Olen tasaisen ylpeä kaikesta asiakastyöstä, jota teemme, mutta esimerkiksi Amazon Prime Videon lanseerauskampanja, joka on nyt käynnissä, on ollut erinomainen esimerkki tiimin loistavasta kyvystä rakentaa isoja ja tehokkaita kampanjoita ketterästi.”

Tikkanen: ”Fortum: Circo Handle (Vipu), TietoEvry: PoliteType, Prisma: TELCOllection, Terveystalo: Disinfecting Outdoors, HS: Climate Crisis Font, ja Telia: #yhdessä -kampanja. Niissä kaikissa yhdistyy hienolla tavalla asiakkaan liiketoiminta ja yrityksen edustama arvomaailma. Lisäksi brändi esiintyy aktiivisessa roolissa tekemisen kautta perinteisen markkinointiviestinnän lisäksi.”

Eranka: ”Vuoden toimisto -tutkimus on läpileikkaus toimistomme osaamisesta asiakastyytyväisyyden ja tuloksellisuuden näkökulmasta, joten tässä kohtaa tuntuisi väärältä nostaa jotain yksittäistä työtä muiden yläpuolelle. Yleisesti olen äärettömän ylpeä siitä miten pystyimme pitämään covid-vuoden keskellä asiakastyytyväisyyden korkealla tasolla ja tekemään asiakkaillemme onnistuneita töitä nopeasti muuttuneessa toimintaympäristössä.”

On oltava aina askel edellä

Vuoden toimisto -tutkimuksen vastaajamäärä on ollut tasaisessa nousussa Suomessa. Viime vuonna vastaajia oli 1 046 kappaletta ja toissa vuonna 825. Tänä vuonna heitä oli 1 067. Kategorioita tutkimuksessa oli tänä vuonna 11. Tutkimus selvittää myös kehityskohteita asiakkaiden näkökulmasta. Loppuasiakkaiden kohderyhmän tuntemus nousi yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista. Muita kehityskohteita olivat liikeasia- ja markkinatuntemus, proaktiivisuus, luovuus ja projektin johtaminen.

Yksi oleellisimpia kysymyksiä markkinointialan toimistoille on, millä kriteereillä asiakas valitsee toimiston. Tänä vuonna tärkeimmiksi kriteeriksi toimiston valinnassa nousi toimiston aiemmin hoitamat toimeksiannot. Valintaan vaikuttavat myös toimiston kokonaistarjous, henkilökemia, toimiston luovuus ja se, kenellä on paras kilpailutus/myyntipuhe.

Hasse Eranka sanoo, että Vuoden toimisto -tutkimuksen tulokset ovat tärkeässä roolissa Republicin toiminnan kehittämisessä.

”Kehitämme toimintaamme jatkuvasti myös asiakkailta saamamme palautteen ja sisäisten kehittämistarpeiden pohjalta.”

Sami Tikkanen sanoo, että TBWA haluaa mielellään olla aina askeleen edellä, ja alan trendejä maailmalla seurataan tarkasti.

”Tulemme tämän vuoden aikana entisestään vahvistamaan kokemuksellisen markkinoinnin aluetta. Tämä alue kasvaa nopeimmin maailmalla ja tulee olemaan tärkeä myös Suomessa.”

 

Kauppalehti.fi, 16.3, Piritta Palokangas
Linkki alkuperäiseen artikkeliin: Vuoden toimisto -tutkimuksessa vuodesta toiseen menestyvien toimistojen johtajat kertovat miten he sen tekevät | Kauppalehti