Category Archives: Okategoriserade

Vuoden Toimisto 2025 – Lisätietoa kilpailuarvosta

Regi jatkaa Vuoden Toimisto kilpailun kehittämistä.

Mitalistit valikoituvat jatkossa kilpailuarvon perusteella, joka koostuu Asiakastyytyväisyystekijöistä (16 kriteeriä, joista 1 uusi 2025) ja toimiston toiminnan ja talouden arvioimiseen käytettävistä kriteereistä (11 kriteeriä, 5 uutta 2025).

Asiakastyytyväisyys, 16 kriteeriä, sisältää seuraavat keskeiset osa-alueet:
– Toimiston osaaminen (4 kriteeriä)
– Toimiston asiakaskohtainen osaaminen (2 kriteeriä)
– Asiakassuhde ja yhteistyö (3 kriteeriä)
– Hallinnollinen osaaminen (3 kriteeriä)
– Arvon luominen (4 kriteeriä, joista 1 uusi)

Toimiston liiketoiminnan arvioimiseksi käytämme seuraavia kriteerejä:
– Asiakkaan ostojen koko toimistolta (Lähde: Vuoden Toimisto-tutkimus).
– Asiakassuhteen kesto (Lähde: Vuoden Toimisto-tutkimus).
– Asiakasyritysten lukumäärä toimitetussa asiakaslistassa (Lähde: Vuoden Toimisto-tutkimus, uusi 2025).
– Vastausmäärä tutkimuksessa (Lähde: Vuoden Toimisto-tutkimus).
– Toimitettujen asiakkaiden lukumäärä asiakaslistalla (Lähde: Vuoden Toimisto-tutkimus).
– Toimiston ja freelancerien työntekijöiden (FTE) määrä (Lähde: Ensisijaisesti Asiakastieto, toissijaisesti muu samankaltainen toimija. Jos tietoa ei löydy, kysymme toimistolta ja varmistamme tiedon).

Taloudelliset tekijät (Lähde: Ensisijaisesti Asiakastieto, toissijaisesti muu samankaltainen toimija):
– Liikevaihto (ja myyntikate 2024).
– Keskimääräinen orgaaninen liikevaihdon kasvu viimeisten 3 vuoden aikana (uusi 2025).
– Käyttökate (%), uusi 2025.
– Liikevoitto (EBIT) (% ja €), uusi 2025.

Jokaisella asiakastyytyväisyyskriteerillä on 1/16 painoarvo (1/15 vuonna 2024). Asiakastyytyväisyyskriteereistä saadaan yksi kilpailun keskiarvoista.

Vuoden Toimisto 2025 kilpailussa saamme toisen keskiarvon 11. toimiston toiminta- ja talouskriteereistä. Vuoden Toimisto 2024 kilpailussa näitä kriteereitä oli 6 kpl.

Nämä kaksi keskiarvoa painotetaan siten, että asiakastyytyväisyyden kriteerien keskiarvolla on 80 – 90 %:n painoarvo, mikä tarkoittaa, että toimiston toiminnan ja talouden keskiarvolla on 10 – 20 %:n painoarvo Vuoden Toimisto 2025:ssä. Tarkka painoarvo päätetään myöhemmin.

Molemmat keskiarvot arvioidaan skaalalla 0-100, huomioiden kategorian. Toimiston liiketoiminnan sekä taloudellisien kriteerien arvioinnissa, toimisto joka saa korkeimmat/parhaat luvut omassa kategoriassaan, saa 100 pistettä. Loput toimistoista kategoriassa saa arvon 0 ja 100 välillä, riippuen kyseisen kriteerin tuloksesta verrattuna toimistoon jolla korkein tulos (100). Eli jokainen kriteeri indeksoidaan kategorioittain, jotta saadaan arvo 0 ja 100 välillä jokaiselle toimistolle.

Tässä kuvatut menetelmät, jolla arvioidaan Vuoden Toimisto 2025-mitalistit ja finalistit, olivat myös käytössä Vuoden Toimisto 2024 kilpailussa.

Regin Vuoden Toimisto-raportit koostuvat myös jatkossa asiakasvastauksista, eli kilpailuarvo on raporteista erillinen arvo. Raporttien ”kokonaisarvo” viittaa asiakastyytyväisyyden keskiarvoon.

Regi pidättää oikeuden muutoksiin. Mikäli muutoksia tehdään, tiedotamme niistä kotisivujemme kautta.

Vuoden Toimisto 2024 -kilpailun voittajat ovat julkaistu!

Vuoden Toimisto 2024 -kilpailun voittajat on nyt julkistettu tapahtumassa Korjaamon Kulmasalissa 29.2.2024 kello 14-16. Kilpailussa tehtiin tänä vuonna merkittäviä muutoksia, jotka laajensivat arviointikriteereitä.

Tutkimuksessa n. 800 markkinointiviestintäpalvelujen ostajaa Suomessa ja n. 2000 Ruotsissa arvioivat toimistojensa suoritusta.

Jokainen tutkimukseen osallistunut markkinointiviestintätoimisto on sen lisäksi tänä vuonna saanut erillisen kilpailuarvon, jolla kilpaillaan.

Uusi kilpailuarvo koostuu 15 asiakastyytyväisyyskriteeristä ja lisäksi 6 kriteeristä, jotka arvioivat toimiston liiketoimintaa. Asiakastyytyväisyyskriteerit säilyttävät edelleen suurimman painoarvon (80%), kun taas toimiston liiketoiminnan mittarit kattavat 20% kilpailuarvosta. Näin ollen Vuoden Toimisto -kilpailuarvo koostuu yhteensä 21 kriteeristä. Tämän uudistuksen myötä Vuoden Toimisto 2024 -kilpailu arvioi laajemmin toimistojen liiketoimintaa ja menestystä, huomioiden sekä toimistojen koon, että kategorian.

Vuoden Toimisto 2024 kilpailuarvo rajat

Kilpailuarvo on skaalalla 0–100. Toimiston kilpailuarvon oli tänä vuonna oltava vähintään 76,3 toimiston päästäkseen finalistilistalle.

Kultamitalistien (4 kpl) kilpailuarvot ovat välillä 89,0–91,6,
Hopeamitalistien (4 kpl) kilpailuarvot ovat välillä 86,1–86,8 ja
Pronssimitalistien (5kpl) kilpailuarvot ovat välillä 82,6–84,5.

Regi ei julkista yksittäisten toimistojen kilpailuarvoa, koska emme halua luoda kultaa, hopeaa, pronssia voittaneiden keskuudessa sisäistä rankingiä, joka ei myöskään huomioi toimistojen toiminnan erilaisuuden (kategoriat).

Vuoden Toimisto 2024 mitalistit ovat (aakkosjärjestyksessä):

Vuoden Toimisto 2024 Kulta:

Drama Queen Communications (Mainostoimisto)

groupM Finland (Mediatoimisto)

Lataamo Group (Tapahtumatoimisto)

Suomen Digimarkkinointi (Markkinointiteknologia)

Vuoden Toimisto 2024 Hopea:

Idea Group (Viestintä/Tapahtumatoimisto)

Karpalo Group (Mainostoimisto)

Nitro (Mainostoimisto)

Superson (Mainostoimisto)

Vuoden Toimisto 2024 Pronssi:

Aller Ideas (Sisältö- ja sometoimisto)

nSight (Asiakasymmärrys- ja kokemustoimisto)

OSG Agency (Digitoimisto)

OSG Viestintä (Viestintätoimisto)

Tulus (Viestintätoimisto)

 

Agency Image 2024

Regin vuosittaisen toimiala- ja asiakastutkimuksen puitteissa vastaajat ovat myös vastanneet mistä suomalaisilla markkinoilla toimivasta toimistosta heillä on positiivisin mielikuva, poislukien oman/omat toimistonsa. Tulos osoittaa, millä toimistolla on vahvin brändi, Agency Image 2024.

Agency Image 2024 Top 10:

  1. Bob the Robot
  2. TBWA\Helsinki
  3. Miltton
  4. Hasan&partners
  5. Dagmar
  6. Ivalo Creative
  7. Ellun Kanat
  8. LM & Someco
  9. SEK
  10. Folk Finland

Onnittelut kaikille Vuoden Toimisto 2024 -kilpailun mitalisteille! Kultaa, Hopeaa ja Pronssia voittaneet toimistot tekevät erityisen loistavaa työtä ja Regin puolesta haluamme onnitella kaikkia Vuoden Toimisto 2024 mitalisteja, myös Agency Image 2024 kolmen kärjelle.

Yhteystiedot:

Robin Jakobsson, Project & Account Manager, Regi

Robin.jakobsson@regi.se

Vuoden Toimisto 2024 – uudistukset kilpailuosuuteen

Vuoden Toimisto 2024 -tutkimuksessa on tänä vuonna tehty merkittäviä muutoksia kilpailuosuuteen, jotka tuovat tutkimukseen uusia ulottuvuuksia ja syventävät arviointia.

Uusi kilpailuarvo koostuu 15 asiakastyytyväisyyskriteeristä ja lisäksi 6 kriteeristä, jotka arvioivat toimiston liiketoimintaa. Asiakastyytyväisyyskriteerit säilyttävät edelleen suurimman painoarvon (80%), kun taas toimiston liiketoiminnan mittarit kattavat 20% kilpailuarvosta. Näin ollen Vuoden Toimisto -kilpailuarvo koostuu yhteensä 21 kriteeristä. Tämän uudistuksen myötä Vuoden Toimisto 2024 -kilpailu ottaa entistä tarkemmin huomioon asiakkaiden tarpeet ja odotukset, sekä arvioi laajemmin toimistojen liiketoimintaa ja menestystä.

**Asiakastyytyväisyysindeksi, 15 kriteeriä** sisältävät seuraavat avainosaalueet:

– Toimiston osaaminen (4 kriteeriä)

– Toimiston asiakaskohtainen osaaminen (2 kriteeriä)

– Asiakassuhde ja yhteistyö (3 kriteeriä)

– Hallinnollinen osaaminen (3 kriteeriä)

– Arvon luominen (3 kriteeriä)

**Toimiston liiketoimintaa mittaavat kriteerit, 6 kriteeriä** jakautuvat seuraaville kolmelle avainosalueelle:

– Asiakkuuden ominaisuudet

– Toiminnan koko ja laajuus

– Toimiston talous

 

**Vuoden Toimisto 2024 kilpailun pisterajat**

Kilpailuarvo on skaalalla 0–100.

Toimiston kilpailuarvon oli tänä vuonna oltava vähintään 76,3 toimiston päästäkseen finalistilistalle.

Pronssimitalistien kilpailuarvot ovat välillä 82,6–84,5

Hopeamitalistien kilpailuarvot ovat välillä 86,1–86,8

Kultamitalistien kilpailuarvot ovat välillä 89,0–91,6.

Arviointikriteerien muutosten vuoksi meillä on tänä vuonna kolme eri tasoista palkintoa. Näissä olemme myös huomioineet toimiston kokoluokan sekä kategorian jossa toimisto kilpailee.

Tänä vuonna 4 toimistoa voittaa Kultaa Vuoden Toimisto -kilpailussa, 4 toimistoa saa Hopeaa ja 5 toimistoa saa Pronssia. Platina palkintoa tänä vuonna ei jaeta.

Tutkimuksen tulokset julkistetaan 29. helmikuuta 2024 kello 14-16 järjestettävässä tilaisuudessa Korjaamon Kulmasalissa.

Vuoden Toimisto 2024 – Agency Image Top 10

Tänä vuonna Vuoden Toimisto -tutkimuksessa kysyttiin kolmannen kerran (2022, 2023 ja 2024)
vastaajilta tietoa koskien imagoa ja toimistojen brändejä kysymällä mistä toimistoista
markkinointiviestintä ostajilla on positiivisin mielikuva. Vastaajat saivat valita kolme
markkinointiviestintäalan toimistoa, pois lukien omansa ja ilman keskinäisen järjestyksen esittämistä
näille kolmelle.

Kysymykseen vastasi yli 500 viestintä- ja markkinointijohtajaa. Tulokset ja millä toimistoilla on
markkinointiviestintäostajien mukaan vahvimmat brändit ja imago (Agency Image 2024) tullaan julkistamaan
Vuoden Toimisto 2024 voittajat ja Marketing Finland Barometri tapahtumassa 29.helmikuuta 2024.

Alla listattuna ne 10 toimistoa joista Vuoden Toimisto 2024 tutkimuksen vastaajilla on
positiivisin mielikuva. Lista on aakkosjärjestyksessä, ilman muuta keskinäistä järjestystä.

Agency Image 2024 – Top 10:

Bob the Robot
Dagmar
Ellun Kanat
Folk Finland
hasan & partners
Ivalo Creative
LM & Someco
Miltton
SEK
TBWA\Helsinki

Regi julkistaa Vuoden Toimisto 2024 finalistit

Markkinointiviestintäalan Vuoden Toimisto-tutkimuksen vuoden 2024 finalistit ovat varmistuneet.

Tänä vuonna markkinointipäättäjät ovat nostaneet 29 toimistoa finalistien joukkoon. Tämän vuoden ranking ja palkintomuutoksien mukaan noin puolet osallistuvista toimistoista ovat finaalissa kahdeksassa eri kategoriassa. Finalistit ja myös sitten kultaa, hopeaa tai pronssia voittavat toimistot valikoituvat kategoriat huomioiden, sekä myös 21. eri kriteerin perusteella jotka huomioivat toimistojen toiminta ja koko erot.

Regin Vuoden Toimisto on sekä Suomen että Ruotsin merkittävin markkinointiviestintälan tutkimus. Ruotsissa Regin Årets Byrå järjestettiin nyt 24. kerran ja Suomessa jo kahdeksatta kertaa (vuodesta 2016). Suomessa tutkimus sai asiakasarvioita noin 120:lle markkinointiviestintätoimistolle, ja tutkimuksen vähimmäismäärän vastauksia sai n. 50 toimistoa, joista finalistit valikoituivat 21 kriteerin mukaan.

Tutkimuksen vastaajina ovat toimistojen asiakkaina olevat markkinointipäättäjät ja tutkimukseen saatiin n. 700 vastausta. ”Koska olemme muuttaneet tämän vuoden tutkimuksen ranking ja nimitys perusteluja, näkyy tämä sekä finalistimäärässä että sitten myös voittajien määrässä. Tänä vuonna on jaossa sekä Vuoden Toimisto Kulta, Hopea että Pronssi nimityksiä, sekä mahdollisesti yksi Platina nimitys. Palkintojen jaon yhteydessä avaamme myös nimityksiin tarvitut pistemäärät. Odotamme mielenkiinnolla markkinan reaktiota tutkimuksen ja kilpailun uudistuksiimme, toteaa Regin Carola Katter.”

Regin Vuoden Toimisto -tutkimus tarkastelee vuosittain markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä sekä markkinointialan kehityssuuntia. Tänä vuonna tutkimus käsitteli erityisesti AI:n vaikutusta koko toimialaan, ja tutkimus kartoitti myös toimistojen tunnettuutta Image-kysely osiolla.

Tutkimuksen tarkoituksena on edesauttaa markkinointi- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden ja toimistojen yhteistyötä, jotta koko markkinointviestintäala kehittyisi ja kasvaisi.

Vuoden Toimisto 2024 -kilpailun voittajat julkistetaan palkintogaalassa 29.2.2024 Korjaamo Kulmasali-tilassa kello 14:00-16:00.
Seuraavat 29 toimistoa ovat markkinointiviestintäostajien tutkimusvastauksista valikoituneet finalistien joukkoon.

Finalisti-toimistot ovat aakkosjärjestyksessä:

Aller Ideas (Sisältömarkkinointi- ja Some toimisto)
Bo Business (Mainostoimisto)
Brandkind (Mainostoimisto)
Diamonds Helsinki (Mainostoimisto)
Drama Queen Communications (Mainostoimisto)
Grapevine (Digitoimisto)
GroupM Finland (Mediatoimisto)
Hansdotter (Mainostoimisto)
Idea Group (Viestintä/Tapahtumatoimisto)
Initiative (Mediatoimisto)
Insight ja Mediatoimisto NØRR3 (Mediatoimisto)
KarpaloGroup (Mainostoimisto)
Kuulas Helsinki (Asiakasymmärrys- ja kokemustoimisto)
Kuulu (Mainostoimisto)
Lataamo Group (Tapahtumatoimisto)
ME Studio (Tapatumatoimisto)
Nitro (Mainostoimisto)
nSight (Asiakasymmärrys- ja kokemustoimisto)
NTRNZ media (Mainostoimisto)
OSG Agency (Digitoimisto)
OSG Viestintä (Viestintätoimisto)
Sherpa (Mainostoimisto)
Suomen Digimarkkinointi (Markkinointiteknologiatoimisto)
Superson (Mainostoimisto)
Troot Finland (Sisältömarkkinointi- ja Some toimisto)
Tulus (Viestintätoimisto)
Valve (Mainostoimisto)
Verkkoasema (Markkinointiteknologiatoimisto)
Virta UM (Mediatoimisto)