VUODEN TOIMISTO-TUTKIMUS 2019 – TERVETULOA!

Vuoden Toimisto 2019 -projekti käynnistyy, tervetuloa mukaan!

Haluamme parantaa Vuoden Toimisto -projektia joka vuosi ja yhdenmukaistaa tutkimusta kaikin puolin, jotta se on samanlainen kaikissa Pohjoismaissa.

Vuoden 2019 erikoisteema on ”Toimiston kehitys- ja kasvumahdollisuudet”.

Tutkimus koostuu noin 45 kysymyksestä. Itse kilpailuosa, siis Asiakastyytyväisyysindeksi, koostuu samoista 13 kysymyksestä kuin viime vuonna.

UUDET KATEGORIAT 2019!

 • Mainostoimistot, iso / Mainostoimistot, pieni

Mainostoimisto tarjoaa monipuolisesti markkinointiviestinnän strategista ja luovaa suunnittelua sekä tuotantoa.

 • Mediatoimistot

Mediatoimisto tarjoaa strategista suunnittelua, jolla autetaan kumppania tavoittamaan nykyiset ja potentiaaliset asiakkaansa eri viestinnän keinoin mahdollisimman tehokkaasti.

 • Viestintätoimistot

Viestintätoimisto tarjoaa markkinointiviestinnän, strategian, vaikuttajamarkkinoinnin, viestintäsuunnitelman ja -toteutuksen palveluita.

 • Markkinointiteknologiatoimistot

Markkinointiteknologiatoimisto tarjoaa digitaalisia strategioita ja ratkaisuja.

 • Asiakasymmärrys ja -kokemustoimistot

Asiakasymmärrys ja -kokemustoimisto tarjoaa suunnittelua ja työkaluja brändi- ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.

 • Brändi ja design -toimistot

Design-toimisto tarjoaa brändin, palveluiden ja tuotteiden suunnittelu- ja kehityspalveluja.

 • UUTUUS: Tapahtumatoimistot

Tapahtumatoimisto tuottaa asiakkailleen erilaisia yritystapahtumia ja promootiota.

 

KUNNIAMAININNAT 2019:

 • Strateginen osaaminen
 • Luovuus
 • Digi-osaaminen
 • UUTUUS: Vuoden markkinointiviestintätoimistot +10 M euroa

TERVETULOA MUKAAN!

Vuoden Toimisto

Vuoden toimisto -nimitys on arvostettu laadun ja osaamisen mittari. Tutkimus ja kilpailu järjestettiin Suomessa nyt toista kertaa. Ruotsissa Årets Byrå on toteutettu jo 18 vuotena ja Norjassa kolme kertaa.

Tutkimuksen taustalla on Ruotsin johtava markkinointiviestintäalan yritysten asiakastyytyväisyyden
mittaaja, tutkimustoimisto Regi, tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa tutkimustoimisto
Norstat Finland ja media – ja markkinointiyhteistyökumppanina toimii Alma Media.

Vuoden Toimisto tutkimuksen tarkoituksena on edesauttaa markkinointi- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden ja toimistojen tuloksellista ja pitkäaikaista yhteistyötä, jotta markkinointiviestinnän ala Suomessa kasvaisi ja molemminpuolinen osaaminen kehittyisi. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa koko alan kehitystarpeet sekä yksittäisen toimiston vahvuudet että heikkoudet ja konkretisoida markkinointipäättäjien odotukset kumppaneita kohtaan.