Vuoden Toimisto 2019 -tutkimuksen parhaat toimistot on julkistettu

Koko markkinointiviestintäalan kattavan Vuoden toimisto -tutkimuksen vuoden 2019 voittajat on palkittu. Markkinointipäättäjät ovat nostaneet kahdeksassa kategoriassa nämä toimistot vuoden voittajiksi.

”Onneksi olkoon kaikille voittajille! Asiakassuhteiden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja tutkimus antaa osallistuville toimistoille paljon arvokasta ymmärrystä omista vahvuuksistaan ja myös mahdollisuuden kehittyä omille asiakkaille monissa asioissa”, sanoo Pia Grahn, tutkimustoimisto Regin toimitusjohtaja.

Kolmannen kerran Suomessa järjestettävään tutkimukseen osallistuu 61 toimistoa. Tutkimuksen vastaajina ovat markkinointipäättäjät toimistojen asiakkaista ja tutkimuksen toteutuksesta vastaa tutkimustoimisto Norstat Finland. Alma Media toimii tutkimuksen ja kilpailun kumppanina.

Markkinointipäättäjät ovat nostaneet seuraavat toimistot vuoden voittajiksi. Onnea kaikille!

Vuoden Toimisto 2019 -voittajat:

Mainostoimistot, iso, myyntikate yli 5 miljoonaa euroa:
TBWA\Helsinki

Mainostoimistot, pieni, myyntikate 1-5 miljoonaa euroa:
Wörks

Mediatoimistot:
Carat Finland

Viestintätoimistot:
OSG Viestintä

Markkinointiteknologiatoimistot:
OIKIO Digital Performance Agency

Asiakasymmärrys ja –kokemustoimistot:
Marketing Clinic

Brändi ja design –toimistot
Agency Leroy

Tapahtumatoimistot (uusi kategoria):
Lataamo Group

Kunniamaininnat 2019:

Luovuus ja ideointikyky: Bob the Robot

Strateginen osaaminen: Republic of Communications

Digitaalinen osaaminen: Columbia Road

Toimistot, myyntikate yli 10+ milj (uusi): TBWA\Helsinki

Lisätietoja:

Pia Grahn, toimitusjohtaja, Regi Research & Strategi Ab, puh. +46 70 768 8101

Kirsi Stenberg, Alma Media. kirsi.stenberg@almamedia.fi

Vuoden Toimisto

Vuoden toimisto -nimitys on arvostettu laadun ja osaamisen mittari. Tutkimus ja kilpailu järjestettiin Suomessa nyt kolmatta kertaa. Ruotsissa Årets Byrå on toteutettu jo 18 vuotena ja Norjassa kolme kertaa.

Tutkimuksen taustalla on Ruotsin johtava markkinointiviestintäalan yritysten asiakastyytyväisyyden
mittaaja, tutkimustoimisto Regi, tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa tutkimustoimisto
Norstat Finland ja media – ja markkinointiyhteistyökumppanina toimii Alma Media.

Vuoden Toimisto tutkimuksen tarkoituksena on edesauttaa markkinointi- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden ja toimistojen tuloksellista ja pitkäaikaista yhteistyötä, jotta markkinointiviestinnän ala Suomessa kasvaisi ja molemminpuolinen osaaminen kehittyisi. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa koko alan kehitystarpeet sekä yksittäisen toimiston vahvuudet että heikkoudet ja konkretisoida markkinointipäättäjien odotukset kumppaneita kohtaan.