Vuoden Toimisto gaala 22.jpg
vuodentoimisto kansi kuva.jpg
Vuoden Toimisto gaala 22.jpg

Vuoden toimisto -voittajat on valittu!


Vuoden 2016 parhaat toimistot on valittu!

SCROLL DOWN

Vuoden toimisto -voittajat on valittu!


Vuoden 2016 parhaat toimistot on valittu!

Vuoden toimisto 2016 -voittajat on valittu!

Kahdella Emmalla palkittu Alma viihdytti juhlakansaa

Kahdella Emmalla palkittu Alma viihdytti juhlakansaa

Vuoden toimisto -tutkimus huipentui 10.2. Kattilahallissa järjestettyyn gaalaan, jossa palkittiin asiakkaiden parhaiksi arviomat toimistot.

Markkinointiviestinnän toimistot (myyntikate yli 5 M€) – Bob the Robot

Markkinointiviestinnän toimistot (myyntikate alle 5 M€) – Superson

Asiakasymmärrystoimistot – Kopla Helsinki

Design-toimistot – Pentagon Design

Teknologia- ja markkinointitoimistot – P+SBD

Mediatoimistot – Mindshare

Viestintä-, PR- ja sisältötoimistot – Republic of Communications

Lisää tapahtumasta Markkinointi & Mainonnan sivuilla:

Vuoden toimistot on valittu – katso kaikki palkitut

Katso kuvagalleria Suomen ensimmäisestä Vuoden toimisto -gaalasta!

vuodentoimisto kansi kuva.jpg

Mikä on vuoden toimisto


Mikä on vuoden toimisto


Kasvun moottorina on markkinointi

Markkinointialalla on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme, teknologiamme ja tuotteemme saisivat ansaitsemansa kaupallisen menestyksen maailmalla ja sen seurauksena Suomen talous kasvaisi ja kehittyisi, ja siten hyvinvointimme paranisi.
Markkinointi lisää tuotteiden ja palveluiden kysyntää, kauppaa ja vaihdantaa. Tämä luo edelleen työpaikkoja, kasvua, hyvinvointia ja varallisuutta koko yhteiskuntaan.
Siksi Markkinointia!
— Anne Korkiakoski, hallitusammattilainen

Kehitystä. Ymmärrystä. Laatua. Tuloksellisuutta. Kasvua. Kilpailukykyä.  

Tarvitsemme Suomessa maailmanluokan markkinointiosaamista pärjätäksemme kilpailluilla ja yhä kansainvälisemmillä markkinoilla.

Menestyksekkään markkinoinnin perusta ja kulmakivi on tuloksellinen ja laadukas toimisto-asiakassuhde. Parhaimmillaan hyvä toimisto-asiakassuhde kehittää, vie eteenpäin ja vahvistaa molempia osapuolia.

Mikä on Vuoden toimisto?

Vuoden toimisto –tutkimus on ruotsalaisen Regin konseptiin perustuva tutkimus, jolla kartoitetaan markkinointi, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, merkittävimpiä toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä ja markkinointialan kehityssuuntia.

Tutkimukseen vastaavat osallistuvan toimiston asiakkaat, jotka arvioivat yhteistyön tuloksellisuutta ja sujuvuutta sekä toimiston kykyä ymmärtää heidän liiketoimintaansa ja tarpeitaan.

Toimistot saavat tutkittua tietoa toimintansa kehittämiseen. Vuoden toimisto –tutkimus antaa tietoa toimistoille omista vahvuuksista suhteessa kilpailijoihin ja tuo esille kehityskohteita.

Asiakkaille tutkimus antaa tietoa toimistoista ja niiden osaamisesta. Tutkimuksen tulokset palvelevat palvelujen ostajia antamalla yleiskuvan suomalaisesta markkinointialasta. He saavat myös hyödyllistä tietoa toimistojen kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen, mikä pitkällä aikavälillä johtaa tuloksellisempaan yhteistyöhön, koska toimiston osaaminen ja kyky palvella nykyisiä asiakkaita paranee.