vuodentoimisto kansi kuva.jpg
osallistuminen1.jpg
tutkimus2.jpg
shortlist.jpg
palkintogaala.jpg
vuodentoimisto kansi kuva.jpg

Mikä on vuoden toimisto


SCROLL DOWN

Mikä on vuoden toimistoVUODEN TOIMISTO –TUTKIMUKSEN PARHAIMMISTO SHORTLISTATTU

Koko markkinointiviestintäalan kattavan Vuoden toimisto -tutkimuksen parhaimmisto on valittu. Ensimmäisen kerran Suomessa järjestettävässä tutkimuksessa markkinointipäättäjät ovat nostaneet toimistot shortilastalle kuudessa kategoriassa.

Voittajat julkistetaan perjantaina 10.2.2017 järjestettävässä palkintogaalassa. Gaala kokoaa yhteen alan parhaat suunnittelijat, projektijohtajat, asiakasvastaavat, toimistojen johdon sekä markkinointipäättäjät.


Kasvun moottorina on markkinointi

Markkinointialalla on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme, teknologiamme ja tuotteemme saisivat ansaitsemansa kaupallisen menestyksen maailmalla ja sen seurauksena Suomen talous kasvaisi ja kehittyisi, ja siten hyvinvointimme paranisi.
Markkinointi lisää tuotteiden ja palveluiden kysyntää, kauppaa ja vaihdantaa. Tämä luo edelleen työpaikkoja, kasvua, hyvinvointia ja varallisuutta koko yhteiskuntaan.
Siksi Markkinointia!
— Anne Korkiakoski, hallitusammattilainen

Kehitystä. Ymmärrystä. Laatua. Tuloksellisuutta. Kasvua. Kilpailukykyä.  

Tarvitsemme Suomessa maailmanluokan markkinointiosaamista pärjätäksemme kilpailluilla ja yhä kansainvälisemmillä markkinoilla.

Menestyksekkään markkinoinnin perusta ja kulmakivi on tuloksellinen ja laadukas toimisto-asiakassuhde. Parhaimmillaan hyvä toimisto-asiakassuhde kehittää, vie eteenpäin ja vahvistaa molempia osapuolia.

Mikä on Vuoden toimisto?

Vuoden toimisto –tutkimus on ruotsalaisen Regin konseptiin perustuva tutkimus, jolla kartoitetaan markkinointi, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, merkittävimpiä toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä ja markkinointialan kehityssuuntia.

Tutkimukseen vastaavat osallistuvan toimiston asiakkaat, jotka arvioivat yhteistyön tuloksellisuutta ja sujuvuutta sekä toimiston kykyä ymmärtää heidän liiketoimintaansa ja tarpeitaan.

Toimistot saavat tutkittua tietoa toimintansa kehittämiseen. Vuoden toimisto –tutkimus antaa tietoa toimistoille omista vahvuuksista suhteessa kilpailijoihin ja tuo esille kehityskohteita.

Asiakkaille tutkimus antaa tietoa toimistoista ja niiden osaamisesta. Tutkimuksen tulokset palvelevat palvelujen ostajia antamalla yleiskuvan suomalaisesta markkinointialasta. He saavat myös hyödyllistä tietoa toimistojen kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen, mikä pitkällä aikavälillä johtaa tuloksellisempaan yhteistyöhön, koska toimiston osaaminen ja kyky palvella nykyisiä asiakkaita paranee.

Vuoden toimisto -konseptin toteutuksesta Suomessa vastaavat

osallistuminen1.jpg

Osallistuminen


Osallistuminen


KUinka toimisto osallistuu tutkimukseen?

Toimisto voi ilmoittautua mukaan lähettämällä asiakaslistansa (vähintään kahdeksan asiakasyritystä) tutkimusyritys Norstat Finlandille. Kaikkien asiakkuuksien pitää olla viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta. Kaikkia tietoja käsitellään tieotosuojalakia noudattaen ja vastaajien anonymiteettiä kunnioittaen. Vuoden toimisto -tutkimukseen osallistuminen edellyttää ajantasaisen asiakaslistan toimittamista 30.9.2016 mennessä. 

Norstat on markkinatutkimusyritys, joka on ESOMARin ja Suomen Markkinatutkimusliiton jäsen ja noudattaa kaikkia alan eettisiä ja juridisia sääntöjä ja suosituksia. Norstatilla on laatusertifikaatti – ISO 20252.

Osallistuakseen toimiston tulee täyttää minimivaatimukset myyntikatteen, asiakasmäärän ja asiakkaan ostojen osalta.

Voitte ilmoittautua mukaan täältä

Lisätietoa tutkimuksesta: sanna.terkomaa@norstat.fi

tutkimus2.jpg

Tutkimus


Tutkimus


Tutkimus

Vuoden toimisto -tutkimuksen toteuttaa markkinatutkimusyritys Norstat, joka on ESOMARin ja Suomen Markkinatutkimusliiton jäsen ja noudattaa kaikkia alan eettisiä ja juridisia sääntöjä ja suosituksia. Norstatilla on laatusertifikaatti – ISO 20252.

Kuka arvioi toimistot?

Tutkimukseen vastaavat osallistuvan toimiston asiakkaat, jotka arvioivat yhteistyön tuloksellisuutta ja sujuvuutta sekä toimiston kykyä ymmärtää heidän liiketoimintaansa ja tarpeitaan.

Toimistoille Vuoden toimisto –tutkimus antaa tietoa omista vahvuuksista suhteessa kilpailijoihin ja tuo esille kehityskohteita.

Tutkimuksen tulokset palvelevat palvelujen ostajia antamalla yleiskuvan suomalaisesta markkinointialasta. He saavat myös hyödyllistä tietoa toimistojen kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen, mikä pitkällä aikavälillä johtaa tuloksellisempaan yhteistyöhön, koska toimiston osaaminen ja kyky palvella nykyisiä asiakkaita paranee.

 

shortlist.jpg

Shortlist


Shortlist


vuoden toimisto -tutkimuksen Shortlist on julkaistu

"Tutkimuksessa äänensä antoivat asiakkaat – yli 700 Suomen keskeisintä markkinointipäättäjää. Heidän panoksensa on erittäin merkittävä koko alan kehityksen kannalta. Suomi ja suomalaisten yritykset tarvitsevat yhä laadukkaampaa ja tuloksellisempaa markkinointia kasvupyrkimystensä vauhdittamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Me Almassa haluamme osoittaa markkinoinnin voiman liiketoiminnan kehittämisessä ja rakentaa yhdessä asiakkaidemme kanssa rohkeasti kestävää kasvua", sanoo Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne.

Markkinointiviestinnän toimistot*:
Myyntikate alle 5 milj. euroa

 • Folk Finland
 • Nitro
 • Superson

Markkinointiviestinnän toimistot*:
Myyntikate yli 5 milj. euroa

 • Bob the Robot
 • Satumaa Family Business
 • TBWA\ Helsinki

* Markkinointiviestinnän toimistojen kategoriassa kaksi alakategoriaa myyntikatteen suuruuden mukaan, muissa kategorioissa ei osallistuneiden toimistojen lukumäärän vuoksi myyntikatteen mukaista jakoa.

Asiakasymmärrystoimistot

 • Frankly Partners
 • Kopla Helsinki

Design-toimistot

 • Agency Leroy
 • N2 Albiino
 • Pentagon Design

Teknologia- ja markkinointitoimistot

 • Avaus
 • Mirum
 • P+SBD

Mediatoimistot

 • Mediatoimisto Virta Helsinki
 • Mindshare
 • Vizeum

Viestintä-, PR- ja sisältötoimistot

 • Ellun Kanat
 • OSG Viestintä
 • Republic ofCommunication

Voittajat julkistetaan perjantaina 10.2.2017 järjestettävässä palkintogaalassa. Gaala kokoaa yhteen alan parhaat suunnittelijat, projektijohtajat, asiakasvastaavat, toimistojen johdon sekä markkinointipäättäjät.

palkintogaala.jpg

Palkintogaala


Palkintogaala


Tutkimuksen parhaat toimistot palkitaan näyttävässä palkintogaalassa helmikuussa 2017.